Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Interkama+ v Hannoveru znovu již v roce 2005

číslo 12/2004

Interkama+ v Hannoveru znovu již v roce 2005

Původní koncepce spojení veletrhu techniky pro řízení spojitých technologických procesů Interkama s průmyslovým veletrhem v Hannoveru byla ohlášena v roce 2003 a poprvé realizována v podobě veletrhu Interkama+, konaného jako oborový veletrh v rámci Hannover Industrial Messe (HIM) v dubnu 2004. Počítala s pravidelným každoročním střídáním důrazu na témata strojní, nespojité výroby (factory automation) a témata reprezentovaná veletrhem Interkama, tedy s konáním oborového veletrhu Interkama+ s dvouletou periodicitou (v sudých letech). Při HMI 2004 se však jasně ukázalo, že většina výrobců automatizační techniky nabízí univerzální komponenty a systémy použitelné k automatizaci spojitých i nespojitých technologických procesů. V důsledku toho dosavadní dělicí linie mezi tématy veletrhů Factory automation a Interkama+ mizí při současném vzniku významných synergických účinků. Pořadatel HIM ve spolupráci s veletržním výborem, reprezentujícím vystavovatele, proto přehodnotil původní koncepci a rozhodl se zařadit veletrh Interkama+ do svazku HIM namísto v roce 2006 již v roce 2005. Ve dnech 11. až 15. dubna 2005 tedy bude opět možné vidět v Hannoveru vše, co souvisí s automatizací, a to nezávisle na odvětví průmyslu nebo druhu použití. Další informace lze nalézt na http://www.hannovermesse.com (popř. http://www.interkama.com).

(kp)

Inzerce zpět