Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Interbus v automatizaci provozu budov

Automa 6/2001

Gustav Holub

Interbus v automatizaci provozu budov

Sběrnice Interbus se stala v průmyslové automatizaci skutečným standardem. Svědčí o tom i počet aplikací: dosud bylo instalováno 3,7 miliónu komunikačních uzlů (podle statistiky firmy Phoenix Contact). Také v automatizaci provozu budov se projektanti a investoři přesvědčují o výhodách systému Interbus a navrhují použít jej v nových reprezentačních budovách. Interbus se osvědčuje v klimatizaci, řízení vytápění a osvětlení, v pohonech mechanismů (rolet, žaluzií), monitorovacích a zabezpečovacích zařízeních atd., kde se zpracovává velké množství dat a je nutná velká rychlost přenosu a krátké doby reakce.

Kanceláře vládních budov v Berlíně
Systém řízení provozu budovy City Carré II zahrnuje veškeré potřebné obslužné a zabezpečovací funkce. V uzlech podřízené automatizační úrovně se nacházejí funkční moduly na bázi PC, tzv. dálkové regulátory Interbus RFC. Signály snímačů jsou zpracovány moduly Interbus, které v sobě integrují prvky ovládání vytápění, větrání, osvětlení, výtahů a dalších zařízení. Datový server v rozvodně se strukturovaným kabelovým rozvodem přijímá všechny údaje a posílá je do centrály. Zde je umístěno centrální PC, které funguje jako hlavní řídicí jednotka, vizualizuje provozní stav a umožňuje přistupovat k jednotkám RFC a měnit jejich nastavení.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Z centrální rozvodny vedou do každého prostoru v budově mnohažilové telefonní kabely a jeden optický kabel. Pomocí Interbusu je ovládáno téměř 600 místností. Celá soustava řízení je sestavena z 2 500 datových bodů, s možností podle potřeby realizovat dalších 1 000 bodů, přičemž do tohoto počtu nejsou zahrnuty příslušné regulační obvody jednotlivých místností. Důležitým faktorem při plánování byly očekávané provozní náklady. Úspory vlivem optimálního řízení provozu budovy jsou nemalé. Další úspory vyplývají z modularity systému Interbus a použití jednoduchého normalizovaného programovacího jazyka podle IEC 61131-3. Moduly Interbus jsou instalovány v rozvodnách technického areálu a firma Phoenix Contact vyvinula i vazební člen, který umožní propojit Interbus se sítí EIB.

Protože se pro měření, řízení a regulaci používá již existující strukturovaný kabelový rozvod, odpadá potřeba instalovat pro jednotky RFC vlastní kabely. Sběrnici Interbus lze spojit i se sítí Ethernet. Náklady na kabelové rozvody také výrazně šetří decentrální umístnění modulů Interbus. Software PC Worx pro návrh systému, uvedení do provozu a servis umožňuje sběrnicovou síť provozovat i bez přímé adresace modulu.

Automatizace provozu mrakodrapu ve Frankfurtu
V uvedené výškové kancelářské a obytné budově s 32 nadzemními a 3 podzemními podlažími, o celkové výšce 110 m, spojuje Interbus všechny senzory a akční členy s kompletní řídicí soustavou vytápění, větrání, osvětlení atd. V redundantním provedení spolehlivě řídí protipožární ochranu a odsávací zařízení. Jako centrální jednotky jsou zde opět použity dálkové regulátory RFC. Kompaktní přístroje plní funkce nadřízeného členu Interbus a ethernetové brány. Obsahují CPU pracující v reálném čase. Diagnostický displej umožňuje výrazně zkrátit dobu uvádění do provozu. Vysokorychlostní Ethernet propojuje počítače v každém podlaží, regulátory RFC a hlavní počítač. Na 70 větví sběrnice Interbus je napojeno přibližně 35 000 datových bodů. Sběrnici lze dodatečně rozšířit přidáním I/O modulů v každém podlaží.

Obr. 4.

Automatizace provozu kliniky v Kasselu
Každé budově kliniky v Kasselu je přiřazen dálkový regulátor RFC, který zpracovává signály z různých částí areálu. RFC navzájem komunikují a předávají si potřebné informace. Podřízené stanice jsou vybaveny, podle složitosti řízení, inteligentními nebo běžnými I/O kartami řady RT (Remote Terminal) nebo IL (InLine). Funkční moduly obsahují předem připravené programy pro standardní typy zařízení. Interbus se při celkovém projektování ukázal jako velmi výkonný a pružný. Zejména diagnostický displej LCD je velkou pomocí při identifikaci a odstraňování případných závad.

V závěru je třeba podotknout, že na realizaci uvedených tří velkých projektů se kromě firmy Phoenix Contact podílely další odborné a specializované firmy: Köllmann, Newton, Weingart und Marth a Herrmann. Například firma Herrmann realizovala kompletní automatizační systémy ve všech třech uvedených budovách. Komponenty pro Interbus nabízí v současné době více než 1 500 výrobců. Decentrální I/O moduly lze libovolně rozdělit a jednoduše spojovat s využitím již existujících sítí, v daném případě pomocí Ethernetu. Použití standardu OPC dává návrháři možnost volného výběru nadřazeného řídicího systému, kde základ tvoří vizualizace na bázi standardního softwaru společnosti Intellution, na jehož základě pracuje také komplexní vizualizační systém firmy Herrmann.

Literatura:

[1] –: Interbus – mehr Feldbus braucht Ihre Gebäude nicht! IEE-AD, 2000, č. 7, s. 93-103.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com