Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Interbus na veletrhu SPS/IPC/Drives 2000

Automa 2/2001

Gustav Holub

Interbus na veletrhu SPS/IPC/Drives 2000

Listopadový norimberský veletrh SPS/IPC/Drives 2000 byl další příležitostí k tomu, aby vystavovatelé nabídli a předvedli návštěvníkům nové zajímavé produkty pro automatizační techniku. Nemálo z nabízených produktů spolupracuje se sběrnicí Interbus, jejímž autorem je firma Phoenix Contact. Jak je čtenářům jistě již známo, lze pomocí této sběrnice automatizovat celé výrobní procesy. Interbus nejen umožňuje komunikaci, ale pomáhá již při návrhu a projektování systému řízení a zjednodušuje jeho realizaci. Na veletrhu předváděly desítky firem příklady aplikací Interbusu v různých zařízeních, ovládaných převážně pomocí průmyslových počítačů. Firma Phoenix Contact vystavovala průmyslové komponenty pro ethernetovou síť Factory Line, kompaktní řídicí systémy ControlPanels s obslužnou jednotkou a integrovaný řídicí systém Master čtvrté generace.

Obr. 1.

V dalším textu jsou popsány některé zajímavé inovované produkty, které firma na veletrhu SPS/IPC/Drives představila.

Pružinové svorky
Pružinovými svorkami typu 2KF (K) DS, ač mají malé rozměry, lze připojovat lanka s průřezem až 2,5 mm2, s koncovkami nebo bez nich, jakož i masivní vodiče průřezu 4,0 mm2. Svorky v rastru 5,08 mm jsou k dispozici v jednopatrovém i dvoupatrovém provedení a lze je řadit na libovolný počet pólů. Přípustné proudové zatížení je 24 A při 250 V a průřezu lanka do 2,5 mm2 a 32 A při 500/630 V a průřezu drátu 4,0 mm2.

Průmyslové konektory
Sortiment průmyslových konektorů Pluscon je rozšířen o řadu pro přenos signálů a dat. Osvědčené konektory D-sub získávají díky kontaktním vložkám Variosub stále větší oblibu i v průmyslových aplikacích, a to i v prostředí, kde se lze setkat s vysokými teplotami, mechanickým namáháním vedení, elektromagnetickým rušením a kde je požadován vysoký stupeň krytí. Použití kontaktních vložek Variosub přináší uživateli mnoho výhod. Například nemusí měnit konstrukční uspořádání konektorů, potřebuje-li pouze zvýšit stupeň krytí z IP20 na IP67. Vstupní i výstupní kabely mohou být vedeny vlastními průchodkami, umístěnými na konektoru vedle sebe. Aretace zajišťuje spolehlivost spojení i v místech, kde se vyskytují vibrace a rázy. Kódování zabraňuje záměně vodičů.

Rozvodné moduly
Pro zapojování snímačů a akčních členů jsou k dispozici rozvodné moduly M12 s násuvným připojením kmenového kabelu a s konektorem Combicon (obr. 1). Umožňují rychlou výměnu připojených akčních členů a snímačů i odpojení kmenového kabelu, např. při montáži. Kabel se připojuje jednoduchou šroubovou přípojkou s využitím miniaturního konektoru Combicon. Připojení může být horizontální i vertikální. Moduly mohou mít čtyři, šest nebo osm přívodů a jsou k dispozici i s dvojnásobným osazením.

Obr. 2.

Rozhraní Varioface
Rozhraní Varioface VF-IBS pro Interbus (obr. 2) je speciálně koncipováno pro decentralizované aplikace s malým počtem I/O. Signály jsou vedeny plochými konektory. Jsou propojeny systémovým kabelovým vedením Varioface. Pomocí adaptérů Varioface lze také jednoduše, rychle a bez potřeby nástrojů připojit reléová nebo optoelektronická rozhraní PLC-Interface (osm rozhraní) s šířkou 6,2 mm. Osmikanálové rozhraní má šířku pouze 50 mm.

Nové rozhraní AS-i
Nové rozhraní AS-i v provedení Inline (obr. 3) může současně pracovat jako nadřazená i podřízená jednotka sběrnice AS-i (AS-i master i AS-i slave). K dispozici jsou komunikační brány mezi AS-i a Interbus, Profibus a DeviceNet. AS-i lze snadno použít pro budování řídicích systémů na bázi průmyslových počítačů: Phoenix Contact dodává základní desku PCI s možností připojit dvě nezávislé sítě AS-i. Integrace aplikací je možná pomocí OPC.

V provedení Inline dodává Phoenix Contact nejen komponenty pro AS-i, ale i pro Profibus.

Ethernet
Pro připojení Ethernetu jsou k dispozici výkonné moduly Factory Line Switches. Tyto moduly lze montovat na lištu DIN a lze je umístit v bezprostřední blízkosti řízené technologie, čímž se redukují náklady na instalaci. Factory Line Switches se starají o výměnu dat mezi připojenými zařízeními a Ethernetem (jsou tedy průmyslovou kompaktní obdobou síťových kart). Jejich pomocí lze vytvářet rozsáhlé ethernetové sítě s mnoha účastníky a s liniovou nebo kruhovou topologií. Usnadňují konfiguraci sítě a umožňují její snadné rozšiřování. Rychlost přenosu dat je 10 nebo 100 Mb/s.

Obr. 3.

Interbus S-Line
Interbus S-Line je systém kabelového vedení pro signály snímačů a akčních členů. Prvky tohoto systému jsou vhodné pro aplikace, kde je třeba šetřit místem. Signály lze vést do smyčky Interbus Loop 2 nebo přímo do systému Interbus. Moduly v krytí IP67 s konektory M8 lze upevnit přímo na zařízení. Uspořádání konektorů v řadě usnadňuje manipulaci s kabely i v malém prostoru. Pro spojení se sběrnicí se používají kabely s konektory M12. Zařazení bezpečnostního obvodu do takto vytvořené sítě dovoluje použít Instabus i pro zabezpečovací aplikace (připojení havarijního tlačítka, bezpečnostních dveřních spínačů apod.).

Hybridní moduly
Hybridní moduly Rugged Line se používají zejména v automobilovém průmyslu pro napájení a řízení robotů a manipulátorů. Tyto robustní a spolehlivé moduly v pouzdru ze zinkové slitiny mají krytí IP67 a jsou určeny pro metalické i optické kabely. Sjednocují v jednom konektoru přenos dat i energie. Nevadí jim drsné průmyslové prostředí, prach, extrémní teploty ani vlhkost. Přenos dat výhradně optickými kabely vylučuje možnost vlivu elektromagnetického rušení. Moduly napomáhají realizovat množství funkcí, které usnadňují montáž a servis zařízení. Mohou např. kontrolovat funkci připojených snímačů a akčních členů nebo umožnit dálkovou změnu jejich parametrů.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Literatura:

[1] HORRMEYER, B. a kol.: Push and Play – neue Produkte. Phoenix Contact. Update, 2000, č. 3, s. 6-7, 16-19.

[2] BEHR, T.: Diagnose hoch verfügbar. IEE A+D, 2000. Sonderausgabe, s. 96-98.