Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

„Inteligentní systémy pro praxi 2007 – výzva autorům

číslo 11/2006

„Inteligentní systémy pro praxi 2007 – výzva autorům

V pořadí desátá konference Inteligentní systémy pro praxi se uskuteční ve městě Lázně Bohdaneč (u Pardubic) ve dnech 23. až 24. ledna 2007. Tématem konference je již tradičně použití metod a produktů založených na principech umělé inteligence k modelování a predikci, optimalizaci a simulaci chování obtížně identifikovatelných soustav a procesů v praxi v technických i netechnických oborech lidské činnosti, tj. od řízení výrobních, logistických a obchodních procesů v průmyslu (řízení výroby, dodavatelských řetězců, business inteligence atd.), přes management obecně po např. lékařské obory, bankovnictví apod. Očekávána je prezentace metod využívajících pravidlové expertní systémy, fuzzy logiku, neuronové sítě a genetické algoritmy, statistické metody apod. a zkušenosti s jejich použitím. Ke konferenci bude vydán sborník anotací přednášek s ISBN a úplnými texty přednášek na CD-ROM. Přihlášky k aktivní účasti s názvem a anotací příspěvku přijímá pořádající agentura AD&M do 15. prosince 2006. Veškeré další aktualizované informace lze získat na http://www.adam-ova.cz, popř. telefonickým dotazem (tel.: 596 919 977, mobil: 723 746 160).

(ed)