Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Inteligentní snímače polohy Signum

číslo 8/2006

Inteligentní snímače polohy Signum

Nová řada optických snímačů Signum™ od společnosti Renishaw se vyznačuje velkou rychlostí měření. Kombinuje spolehlivé, bezkontaktní snímání s pokročilými funkcemi. Snímače jsou opatřeny optickou automaticky fázovanou referenční značkou In-Trac™. Prvním zástupcem této nové řady je optický snímač úhlové polohy Signum RESM, který se skládá z kruhové stupnice RESM, čtecí hlavy SR a interface SI (obr. 1). Brzy přibude i snímač lineární polohy Signum RELM.

Obr. 1.

Úhlová stupnice RESM

Stupnice RESM má tvar mezikruží a je z kvalitní korozivzdorné oceli. Je vytvořeno 20µm dělením přímo na jejím obvodu. Mezi ryskami dělení se nachází optická referenční značka In-Trac. Stupnice RESM vyniká mimořádnými parametry, které jsou vyhovující i pro nejnáročnější aplikace: např. přesnost dělení je ±0,5", rozlišení a opakovatelnost systému až 0,02". Velkou výhodou stupnice RESM je malá stavební výška a variabilita počtů rysek (8 192 až 64 800) i průměrů (52 až 413 mm). Každá stupnice je vybavena patentovaným kuželovým uložením, které zjednodušuje montáž a minimalizuje excentricitu, jež často vzniká při vestavbě úhlových snímačů. Malá hmotnost a malý moment setrvačnosti stupnice RESM nezatěžují zařízení přídavnými momenty, které často nutí konstruktéry ke snižování přesnosti a dynamických parametrů navrhovaného zařízení.

Obr. 2.

Obr. 1. Optický snímač úhlové polohy Signum RESM
Obr. 2. Detail stupnice RESM a čtecí hlavy SR
Obr. 3. Optický snímač lineární polohy RELM – stupnice a čtecí hlava

Při použití čtecí hlavy SR je možné snímat polohu při otáčkách 3 600 min–1 (průměr 52 mm) a teplotách do 85 °C.

Lineární stupnice RELM

Do řady Signum patří i snímače lineární polohy. Robustní a mimořádně přesná lineární stupnice RELM (obr. 3) je vyrobena z materiálu Invar, který vyniká velmi malým koeficientem teplotní délkové roztažnosti a = 1,4·10–6 K–1. Její přesnost bez korekcí je ±1 µm/m. Díky tomu RELM vyhoví i tam, kde jsou velké požadavky na přesnost polohování i precizní řízení rychlosti. Součástí každé stupnice je referenční značka In-Trac.

Čtecí hlava SR a interface SI

Stejně jako všechny optické snímače Renishaw, těží i tato čtecí hlava z vynikající filtrační optiky, která systému poskytuje mimořádnou imunitu proti špíně, prachu a škrábancům. Inteligentní zpracování signálu snímačů Signum zajišťuje mimořádně malou cyklickou chybu (±40 nm) a velkou spolehlivost. Obr. 3. Diagnostický software, který je součástí systému Signum, dále rozšiřuje uživatelskou přívětivost a umožňuje uživateli optimalizovat nastavení snímače a diagnostikovat ho. K přenosu diagnostických údajů do PC je určen port USB.

Přínos pro uživatele

Přesné řízení polohy rotačních os obráběcích i jiných strojů vyžaduje pro zpětnou vazbu spolehlivý a přesný snímací systém. Signum RESM má výborné metrologické vlastnosti. Snímač je kompaktní, uživatelsky příjemný. Velký vnitřní průměr snímače zjednodušuje vedení kabelů a médií strojem. Malý, robustní konektor čtecí hlavice lze snadno provléci i místy s obtížným prostupem a interface SI může být namontován mimo stroj. Možnost namontovat stupnici pomocí kuželového uložení do blízkosti odměřovaného místa omezuje hysterezi způsobenou pružností hřídelí, vibracemi a nepřesnou montáží spojek.

Tak jako všechny výrobky Renishaw, je i řada snímačů Signum plně podporována celosvětovou sítí servisních poboček firmy Renishaw.

Jan Vlček, Renishaw, s. r. o.

Renishaw s. r. o.
Olomoucká 85
627 00 Brno
tel.: 548 216 553
fax: 548 216 573
e-mail: czech@renishaw.com
http://www.renishaw.cz