Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Inteligentní sledování tlaku miniaturním digitálním manometrem

číslo 7/2004

Inteligentní sledování tlaku miniaturním digitálním manometrem

V posledních několika letech značně vzrostla poptávka po elektronických snímačích pro měření, popř. kontrolu tlaku. Trendem přitom je přechod na menší a cenově výhodnější zařízení s výrazným podílem inteligence, jejichž výroba je umožněna díky využití nových struktur snímačů, moderních metod výroby a výkonných elektronických obvodů pro zpracování signálu.

Manometry se používají ve velkém počtu k měření tlaku např. při řízení průmyslových výrobních procesů v chemickém průmyslu, při zpracování polovodičů a potravin i v topných systémech v domácnostech. Hlavní příčinou chyb měření a poruch manometrů s kovovými tlakoměrnými dózami a mechanicky řešenými indikátory je mechanické opotřebení navzájem se pohybujících dílů. Elektronické manometry, skládající se z křemíkových tlakoměrných dóz (jako čidla tlaku) a z integrované elektroniky pro zpracování signálu, mají v porovnání s mechanickými jednoznačné přednosti co se týče přesnosti měření a reprodukovatelnosti, spolehlivosti a životnosti. Proto se také elektronické manometry prosazují na trhu ve stále větší míře.

Obr. 1.

Miniaturní konstrukční formát a multifunkčnost

Po úspěšném zavedení řady manometrů DP2 jsou tyto přesné, mikroprocesorem řízené digitální přístroje pro měření tlaku etablovány jako standardní zařízení k měření tlaku v mnoha průmyslových aplikacích. V souladu s trendem k miniaturizaci, nižší ceně a většímu počtu inteligentních funkcí manometrů je nyní nabízena řada DP4 – digitální miniaturní manometr pro sledování, popř. kontrolu přetlaku anebo podtlaku (obr. 1).

Díky využití mikroprocesoru ve vyhodnocovací elektronice lze prostřednictvím EEPROM realizovat vedle softwarové kompenzace výrobně podmíněných, neovlivnitelných rozptylů charakteristických dat jednotlivých exemplářů čidel tlaku (citlivost, offset, teplotní koeficienty atd.) u jednotlivých snímačů také mnoho přídavných funkcí. Pomocí tlačítek umístěných na čelním panelu je možné zařízení jednoduše a pohodlně naprogramovat a nastavit vhodnou měřicí jednotku (bar, kilopascal, libra na čtvereční palec aj.), mezní hodnoty tlaku (horní a dolní) a nulový bod. Vedle toho lze nastavit i indikaci a uložení špičkových naměřených hodnot tlaku do paměti (největší a nejmenší hodnota).

Digitální inteligentní manometry řady DP4 se vyznačují miniaturními rozměry (20 × 40 × 42 mm) a hmotností pouhých 30 g. Při volbě vhodné ze čtyř přednastavených dob odezvy (2 , 16, 128 a 512 ms) je na jedné straně lze použít v dynamických aplikacích vyznačujících se výrazným kolísáním tlaku a na druhé straně ignorovat nárazové změny např. při abnormálním poklesu tlaku. Vedle provedení pro měření podtlaku (rozsah 0 až –1 010 hPa) a přetlaku (0 až 1 MPa) je nabízena také verze se symetrickým měřicím rozsahem ±0,1 MPa. Tranzistorový výstup (NPN, popř. PNP) je odolný proti zkratu, přičemž je možné přepnout funkci spínacího nebo rozpínacího kontaktu.

Obr. 2.

Naměřené hodnoty jsou v digitální nebo analogové formě zobrazovány dvoubarevným LCD a spolu s jednoznačnou signalizací stavu (přepnutí) výstupu změnou barvy (zelená/červená). Další zvláštností jsou čtyři možné způsoby využití výstupního signálu (hystereze, okénkový komparátor, automatika a off-niveau). Poslední z nich umožňuje realizovat funkční test manometru.

Digitální manometry řady DP4 se napájejí z rozvodu 12 až 24 V DC a pracují při teplotě okolního prostředí od 0 do 50 °C. Manometr umístěný v plastovém krytu má přípojku se závitem M5 pro přívod tlaku plynu a konektor pro elektrické připojení. Manometry řady DP4 lze montovat na panel i na lištu DIN.

Digitální inteligentní manometry se uplatní při přesném sledování tlaku vzduchu a neagresivních plynů v mnoha průmyslových aplikacích např. ve vakuové technice, v potravinářství, ke kontrole tlaku plynů při různých výrobních procesech (obr. 2), při zjišťování úniku plynů v průmyslových systémech apod. Dalšími oblastmi použití manometrů řady DP4 jsou mj. sledování tlaku vzduchu u kompresorů a čerpadel a sledování ventilačních, klimatizačních a topných systémů v technice domů a budov.

Dr.-Ing. Jie Lin,
Matsushita Electric Works Deutschland GmbH, překlad (mch)

Matsushita Electric Works (CZ), s. r. o.
Kancelář podpory prodeje pro ČR a SR
Průmyslová 1, 348 15 Planá
tel.: +420 374 799 990
fax: +420 374 799 999
e-mail (CZ): info-cz@euro.de.mew.com
e-mail (SK): info-sk@euro.de.mew.com
http://www.mew-europe.com

Inzerce zpět