Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Inteligentní převodníky teploty s obvodem ASIC

číslo 3/2003

Inteligentní převodníky teploty s obvodem ASIC

Převodníky teploty pro vestavbu do hlavic

Tradiční výrobce převodníků silnoproudých veličin a teploty, švýcarská společnost Camille Bauer, představuje novou typovou řadu převodníků pro měření teploty, vyvinutou díky investicím firmy do rozvoje nových technologií a systémových řešení. Miniaturizace a vysoký stupeň integrace umožnily umístit kompletní inteligentní převodník přímo do hlavice snímače teploty. Předností nových převodníků je to, že do hlavice velikosti B (podle DIN 43729) dovolují instalovat kompletní programovatelný převodník s výstupem 4 až 20 mA, s protokolem HART nebo komunikací po sběrnici Profibus-PA, a to za cenu, která byla dosud obvyklá pro převodník bez možnosti programování. Aby se tohoto cíle dosáhlo, byla celá elektronika pro měření teploty realizována pomocí jediného zákaznického obvodu ASIC. Tak se zrodil CAT (Camille Bauer ASIC for Temperature measurement).

Uživatel zmíněným řešením získává tyto výhody:

  • přímé propojení snímače teploty do komunikační sítě bez dalších vazebních konstrukčních prvků,
  • snížení nákladů díky malému množství komponent a redukovanému rozsahu kabelových rozvodů,
  • snížení pravděpodobnosti poruch díky malému počtu stavebních prvků v zařízeních.

Prvním z převodníků nově uváděných na trh je plně programovatelný převodník do hlavice SINEAX VK616. Je dodáván ve třech variantách: převodník převádí signály z termoelektrických článků nebo odporových teploměrů ve dvouvodičovém, třívodičovém nebo čtyřvodičovém zapojení na lineární signál 4 až 20 mA. Přitom rozměry přístroje jsou mimořádně malé: průměr 43 mm, varianta bez galvanického oddělení má výšku 16,8 mm, s galvanickým oddělením 30,8 mm. V tomto provedení je garantováno izolační napětí 1,5 kV. Všechny tři varianty jsou vhodné pro hlavici velikosti B. K programování a připojení na rozhraní RS-232 se používá programovací kabel. Na přání lze dodat software V 600 plus, který je nově vyvinutou variantou softwaru V 600 a pracuje pod Windows 95, 98 a NT. Celý proces programování je intuitivní v podobě nabídek – menu, a tudíž není třeba zvláštní návod ke konfiguraci. Převodník neobsahuje žádné potenciometry a nastavovací prvky. Jednotlivé charakteristiky senzorů jsou elektronicky uchovávány v paměti. Použitím obvodu ASIC se podařilo dosáhnout nejen malých rozměrů popisovaného převodníku, ale i výjimečně příznivého poměru ceny k výkonu.

Dalším typem převodníku, který využívá uvedený integrovaný obvod ASIC, je SINEAX VK626. Jeho výstup je stejně jako u předchozího typu 4 až 20 mA, avšak navíc s frekvenčně klíčovaným signálem (FSK, Frequency Shift Keying) podle mezinárodního standardu HART. Vestavná výška tohoto typu je 30,8 mm a je vhodný do standardní hlavice velikosti B, aniž by musel být použit zvýšený kryt.

Třetím typem řady nových převodníků je SINEAX VK636 s protokolem Profibus-PA. Tento převodník lze konfigurovat prostřednictvím konfiguračního protokolu a sběrnice Profibus. Jeho zástavná výška je 41,3 mm. U hlavice typu B je tedy nutné použít zvýšený kryt.

Převodníky do hlavice se dodávají buď ve standardním provedení, nebo v jiskrově bezpečném provedení EEx ia IIC T6.

Převodník teploty pro upevnění na lištu DIN

Pod označením SINEAX V624 se skrývá nový převodník teploty na lištu DIN. Tento plně programovatelný převodník pro všechny typy termoelektrických článků a odporových teploměrů ve dvouvodičovém, třívodičovém nebo čtyřvodičovém provedení vhodně doplňuje již mnoho let známý univerzální převodník SINEAX V604. Nový převodník SINEAX V624 je však podstatně menší. Je určen pro montáž na lištu DIN – 35 mm. Zcela nový tvar má pouzdro převodníků, které je koncipováno speciálně pro montáž do rozváděčů společně s převodníky SINEAX 530 pro elektrické veličiny. Zástavnou hloubkou 114 mm, výškou 69,3 mm a šířkou 17,5 mm je jedním z nejmenších plně programovatelných převodníků teploty. Převodník V624 je vybaven širokorozsahovým univerzálním napájecím zdrojem se spodním rozsahem 24 až 60 V a horním rozsahem napětí 85 až 230 V. To znamená, že k převodníku mohou být připojena všechna stejnosměrná napětí a napětí střídavá od 45 do 400 Hz. Jeho významnou předností při programování je možnost programovat jej bez připojení napájecího napětí.

Převodník SINEAX V624 se dodává ve standardním i jiskrově bezpečném (EEx ia IIC) provedení.

Ing. Vladimír Ševčík, GMC – měřicí technika

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz

Inzerce zpět