Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Inteligentní pneumatický pohon Interact

Automa 10/2000

Martin Sedlák,
Fluidtechnik Bohemia

Inteligentní pneumatický pohon Interact

Albert Einstein řekl: „ … dělejme věci co nejjednodušší…“, a to je také základní myšlenka pneumatických pohonů Interact.

Obr. 1.

Interact je zcela nová řada inteligentních pneumatických pohonů Hoerbiger-Origa, který začleňuje všechny ovládací a signalizační prvky včetně rozhraní sběrnice AS-i do standardní řídicí jednotky, jež je součástí pohonu. Inovační pojetí radikálně zjednodušuje průmyslovou automatizaci a zmenšuje nároky na složité a nákladné centralizované řídicí jednotky, kabelové rozvody, rozváděče, relé, ventilové ostrovy a jednotlivé pneumatické prvky.

Co je rozhraní AS-i?
AS-interface (AS-i) je sběrnicový systém zavedený v průmyslové automatizaci od roku 1994. Jednoduše spojuje procesní koncové přístroje, jako jsou akční členy, ovládací prvky a senzory do jednotné komunikační sítě. Rozhraní AS-i bylo vyvinuto speciálně pro nejnižší úroveň komunikace v oblasti průmyslové automatizace. Jednotlivé prvky jsou navzájem spojeny pouze nestíněným dvouvodičovým kabelem, který umožňuje obousměrný přenos dat s jednoduchým a nezaměnitelným připojením a s možností rychle identifikovat poruchu. Rozšiřuje možnosti použití procesních sběrnic v průmyslové automatizaci tam, kde byly zatím z hlediska nákladů jen obtížně aplikovatelné. AS-interface byl již přijat jako mezinárodní průmyslový standard.

Obr. 2.

U firmy Hoerbiger-Origa je rozhraní pro tuto sběrnici v integrované podobě dostupné u pneumatických válců ISO/VDMA ve velikostech 32, 40, 50 a 63 mm a u bezpístnicových lineárních pohonů Origa systém Plus o Ć 25, 32, 40 a 50 mm, přičemž bude postupně rozšířen na další rozměry. Interact má stejné montážní rozměry jako konvenční akční členy, čímž umožňuje přímou dodatečnou montáž do již existujících obvodů.

Jednotka obsahuje běžné konfigurace přímo ovládaných ventilů v provedení 3/2, 4/2 a 5/3 s rychlým výfukem, škrticí ventily, tlumiče výfuku a nastavitelné tlumení koncových poloh. Všechno je navrženo tak, aby byla zajištěna dokonalá funkce a optimální výkon pneumatického pohonu. Programování systému sběrnice AS-i je jednoduché. Sběrnice nevyžaduje stíněný kabel, přičemž je zajištěna vysoce efektivní obousměrná komunikace mezi akčním členem a PLC. Diagnostické procedury pro stroj či technologii jsou velmi jednoduché a stav jednotlivých modulů Interact, včetně indikací poruchy, se zobrazuje přes PLC na integrovaný displej LED.

Instalace je snadná. Jediným požadavkem je přípojka tlakového vzduchu a konektor AS-i. Systém montáže nevyžaduje znalosti žádného specialisty a v podstatě vylučuje možnost nesprávného zapojení. Díky modularitě systému jsou všechna výkonná zařízení a řídicí prvky snadno přístupné pro údržbu nebo nahrazení a mohou být rychle vyměněny. Tím jsou zajištěny klíčové výhody pro koncového uživatele:

  • zlepšení parametrů systému,
  • výrazně redukované požadavky na servis,
  • jednoduchá a efektivní tvorba komunikační sítě,
  • snížení nároků na projektové práce, jednodušší dokumentace, dokonalý přehled a orientace v systému,
  • snadná montáž, snížení počtu kabelů, řídicích jednotek a rozváděčů,
  • možnost rychlé a snadné identifikace poruchy přenosu dat,
  • možnost snadné záměny produktů a pružné změny konfigurace.

Pohony připojené pomocí AS-i lze provozovat ve vzdálenosti 100 až 300 m od komunikační jednotky.

Snížení nákladů na pohonnou jednotku Interact ve srovnání s jinými typy řízených pneumatických pohonů dává výrobcům strojů důležitou výhodu konkurenceschopnosti na trhu. Nejvýznamněji se na úspoře celkových nákladů podílí kratší doba návrhu systému komunikace, rychlejší montáž a v neposlední řadě i úspora při objednávání standardních dílů, zajištění výrobní logistiky a udržování dokumentace. Kromě toho systém Interact umožňuje výrobcům strojů rychlejší vstup na trh vlivem zkrácení doby potřebné pro ověřování a odlaďování činnosti celého zařízení, což přináší další ekonomické výhody.

Obr. 3.

Kromě pohonů Interact zahrnuje nabídka firmy Hoerbiger-Origa i další systémové prvky rozhraní As-i. Jsou to např. aktivní i pasivní podřízené moduly (slave), kompaktní pneumatické moduly, ventilové ostrovy, konektory pro standardní pneumatické rozváděče s pomocným napájením, identifikátory adres, převodníky mezi Profibus DP a As-i a další příslušenství. Systém Interact lze aplikovat odděleně od akčního členu a tím rozšířit libovolně na každý prvek v obvodu.

Zmíněný pneumatický modul zahrnuje dvě základní verze v uspořádání 2 × 3/2 nebo 2 × 4/2 pro řízení dvou akčních členů. Modul zahrnuje i vstupy až pro čtyři snímače s možností externího napájení. Tlakový rozsah je pro ventily 4/2 od 90% vakua až do 8 bar, jmenovitý průtok 550 Nl/min (dohromady max. 800 Nl/min). Spínací doba je kratší 10 ms. Oba ventily mohou být spínány nezávisle.

Trend k integrovaným, mechatronickým strojním prvkům byl evidentní po několik let, ale většina nabídek měla převážně vývojový charakter. V současné době však již nabídka firmy Hoerbiger-Origa vychází z plně rozvinuté technologie. Přijetím zásady kompatibility montážních rozměrů pro Interact a jeho integrování v akčních členech, ovládání, snímačích a širokým výběrem prvků AS-i Hoerbiger-Origa zabezpečuje rychlý rozmach této technologie.

Výhradním distributorem v ČR je firma:
Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
Kroupova 102a
625 00 Brno
tel.: 05/47 22 36 34-5
fax: 05/47 21 82 13