Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Inteligentní náramkové hodinky pro pohodlí a bezpečnost

V průmyslově vyspělých zemích v důsledku demografického vývoje společnosti rychle roste počet starších lidí. Odborníci očekávají, že v roce 2035 bude v Německu více než polovina lidí starších 50 let, a každému třetímu člověku bude dokonce již více než 60 let. Tento vývoj s sebou ovšem nese jeden velký problém: jak dosáhnout toho, aby stále větší počet seniorů mohl pokud možná co nejdéle žít samostatně a bezpečně ve svém vlastním domově a zachovat si vysokou kvalitu života. Mnoho starších lidí přitom má zdravotní potíže a trpí např. srdečními chorobami, poruchami krevního oběhu nebo cukrovkou. Nebezpečí pádu nebo náhlého srdečního infarktu s věkem roste a mnoho dříve běžných činností je pro starší lidi v důsledku snížené pohyblivosti již obtížnějších a namáhavějších. Pomocné prostředky, které v nutných případech mohou poskytnout ochranu a pomoc, přitom často nejsou seniory akceptovány. Vadí jim, že např. klasické náramky nouzového volání nositele příliš nápadně a necitlivě klasifikují jako starého a chorého, a monitorovací kameru či mikrofon v bytě považují za přílišný zásah do soukromí.

Byty vybavené téměř nepostřehnutelnými senzorovými, řídicími a komunikačními systémy a účelnými asistenčními přístroji a pomůckami, které pomáhají seniorům déle žít samostatně, bezpečně a plnohodnotně ve svých domovech – to je hlavní cíl projektu Smart Senior, který je od roku 2009 finančně podporován částkou 24 milio­nů eur Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) a na němž se celkem podílí 28 německých průmyslových firem, výzkumných organizací a univerzit. Projekt, volně navazující na společný evropský projekt AAL (Ambient Assisted Living) je nyní v závěrečné fázi zkoušek v reálných podmínkách, při kterých je po dobu několika měsíců sledováno 35 bytů starších lidí, které jsou takovými systémy a prostředky vybaveny.

Ve Fraunhoferově ústavu pro spolehlivost a mikrointegraci IZM (Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration) v Berlíně byly ve spolupráci s výzkumným oddělením společnosti Siemens Corporate Technology jako součást projektu Smart Senior v oblasti sledování zdravotního stavu seniorů vyvinuty inteligentní náramkové hodinky umožňující sledovat důležité tělesné funkce člověka obecně. Na první pohled vypadají jako digitální hodinky ke každodennímu nošení, ale díky vestavěnému výkonnému mikroprocesoru a integrovaným mikrosenzorům nabízejí mnohem víc (obr. 1). Inteligentní hodinky komunikují bezdrátově prostřednictvím WLAN s domácí počítačovou sítí v obydlí seniora a s internetem a mimoto jsou vybaveny dvěma nenápadnými postranními tlačítky pro nouzové přivolání pomoci. Senzory integrované v hodinkách měří přímo na těle důležité parametry jako tepovou frekvenci, obsah kyslíku v krvi atd. Naměřené hodnoty jsou z hodinek přenášeny do zdravotnického zařízení, které může v naléhavém případě ihned poslat pomoc. Vestavěný snímač zrychlení, podobně jako v některých chytrých telefonech, funguje jako krokoměr ke zjišťování fyzické aktivity seniora. Barevný displej, čtyři tlačítka pro navigaci a ovládání, vibrační výstrahu a reproduktor může senior použít např. k dálkovému ovládání světel v bytě nebo ho přístroj při odchodu z bytu upozorní, že nechal otevřená okna, zapnutý elektrický sporák apod. První uživatelé chválí velmi dobrou čitelnost údajů na displeji hodinek, uvítali by však doplnění ještě dalších funkcí, jako např. kalendáře termínů, který by je upozornil na sjednanou návštěvu u lékaře nebo jim připomněl, že je čas, kdy mají užít léky.

Velkou předností je, že rozsah funkcí inteligentních hodinek lze přizpůsobením hardwaru i softwaru snadno modifikovat podle aktuální potřeby. Díky tomu lze s inteligentními hodinkami realizovat i mnoho dalších zajímavých úloh, např. monitorování tělesných funkcí vrcholových sportovců při tréninku, dohled nad dlouhodobě nemocnými pacienty v domácí péči apod. Zatím není nic známo o ceně hodinek.

[Intelligente Armbanduhr für Komfort und Sicherheit. Pressemitteilung Siemens Corporate Technology, 13. června 2012.]

Kab.

Obr. 1. Inteligentní náramkové hodinky pro seniory (foto: Siemens AG)