Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Inteligentní kamery pro strojové vidění od PPT Vision

Aktivitám v oblasti strojového vidění se firma FCC Průmyslové systémy věnuje od roku 2004. Je jediným partnerem společnosti Siemens pro strojové vidění v ČR. Zastupuje zde rovněž významného výrobce inteligentních kamer z USA, společnost PPT Vision Inc., která vyvíjí, vyrábí a dodává inteligentní kamery od roku 1981. V současné době jsou jejími hlavními produkty tři typové řady inteligentních (smart) kamer (obr. 1), zahrnující dvacet typů kamer s různými kombinacemi rozlišení obrazového čipu, výkonnosti procesoru, velikosti paměti i počtu vstupů a výstupů. Tato rozmanitost hardwaru dovoluje snadno vybrat optimální kameru pro zamýšlený projekt.
 
Všechny kamery společnosti PPT Vision používají jednotné programové vybavení Impact pro vizuální inspekci, který je instalován v kameře v paměti typu flash. Tento špičkový software spolupracuje s vývojovým programem VPM (Visual Program Manager) instalovaným na připojeném PC. Po skončení vývoje programu může být PC odpojeno a inteligentní kamera pracuje zcela samostatně. Právě inspekční software instalovaný v kameře, účinnost jeho nástrojů a jeho rychlost, efektivita a stabilita, spíše než samotný hardware, rozhodují o snadnosti a flexibilitě zařazení kamery do průmyslových provozů.
 
Na obr. 2 je obrazovka vývojového prostředí VPM inspekčního programu pro měření tolerancí kulového čepu automobilu. Kontroluje se úkos kužele a stoupání závitu. Dále se zjišťuje, zda je závit v pořádku v celé délce a zda neobsahuje „pecky“ po válcování nebo tepelné úpravě.
 
V pravé části obrazovky je snímek součásti s vyznačením aktuálně instalovaného nástroje. Vlevo je zobrazen vývojový diagram, který programátor sestavuje přetahováním jednotlivých nástrojů z vedlejší nabídky. V levé dolní části panelu se zobrazují všechna vstupní a výstupní data, se kterými aktuální nástroj pracuje, spolu s informací o jejich využití jinde v programu. Impact nabízí v tomto směru zcela unikátní možnosti. Konkurenční software většinou poskytuje jen nezbytnou možnost navázat oblast působení nástroje na souřadnice nalezené nástrojem použitým v předchozím kroku. V softwaru Impact má uživatel u každého nástroje volný přístup k velkému množství vstupů, výstupů a parametrů, které lze téměř libovolně propojovat. Kromě polohy a rozsahu jejich působení lze měnit citlivost nástrojů i jejich další parametry podle dosavadního průběhu inspekce.
 
Další možnosti poskytují nástroje pro řízení chodu programu. Jedním z nich je zavaděč pro výměnu programu v paměti kamery, který se uplatní třeba při inspekci několika typů výrobků na jednom pracovišti. Po získání snímku je nejprve spuštěn program, který výrobek rozpozná, a vyvolá příslušný program pro inspekci.
 
Užitečné jsou i statistické nástroje a možnost uložit vybrané snímky do paměti kamery. Je např. možné ukládat pouze snímky objektů, u nichž inspekční program našel vadu. To je výhodné při testování programu, ale i během běžného provozu, kdy lze takto získat přehled o typických vadách.
 
Zákazníci velmi často požadují vizualizaci výsledků, inspekci, alarmy a statistické funkce. K tomu je určen program CPM (Control Panel Manager). Běží na libovolném PC zapojeném v ethernetové síti spolu s kamerou. Program spolupracuje s programovým vybavením Impact a kromě obrázku kontrolovaného objektu může zobrazovat indikační prvky, číselné údaje nebo statistické grafy a vytvářet na obrazovce ovládací prvky. Údaje pro obrazovku CPM jsou získávány ze vstupů a výstupů nástrojů inspekčního programu. Vzhledem k množství údajů, které nástroje pomocí svých výstupů poskytují, a širokým možnostem parametrizace lze s využitím CPM vyřešit i velmi komplikované úlohy související s ovládáním programu. Typicky je možné mít na obrazovce snímek posledního vyřazeného kusu s údaji o datu, čase a parametrech vady.
 
Jakékoliv další informace o strojovém vidění si lze vyžádat v libovolné kanceláři společnosti FCC Průmyslové systémy.
 
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,
FCC Průmyslové systémy
 
Obr. 1. Inteligentní kamera řady A od PPT Vision
Obr. 2. Obrazovka vývojového systému pro inspekční software Impact