Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Inteligentní kamery NI pro náročné úlohy strojového vidění

Množinu vestavných zařízení, která lze programovat v LabVIEW, rozšiřuje společnost National Instruments (NI) o dvě inteligentní ka­mery, které jsou vhodné např. pro kontrolu balení či správné montáže, pro čtení jednorozměrných i dvourozměrných kódů a k navádění pohy­bu. Kamery od NI využívají stejný ovladač NI-Imaq a modul NI Visi­on Development jako systémy zalo­žené na PC, což zjednodušuje pře­chod od návrhu k uvedení do pro­vozu. Kamery NI obsahují procesor PowerPC a analyzují obraz pomo­cí modulu LabVIEW Real-Time a sady algoritmů pro strojové vidění. Velmi kvalitní senzor CCD snímá monochromatické obrazy v rozli­šení VGA (640 × 480) rychlostí až 60 snímků za sekundu. Ostré snímky zvyšují přesnost detekce hran a rozpoznávání vzorů. Výstupem z kamery je výsledek kontroly, namísto syrových obrazových dat. Pro přenos výsledků kontroly obsahují kame­ry NI vestavěné digitální I/O a podporují jak Ethernet, tak sériové pro­tokoly, jako je Modbus TCP. Komunikaci zjednodušují dva gigabitové ethernetové porty, z nichž jeden může přenášet výsledky po průmys­lové síti, zatímco druhý může přímo komunikovat se zařízeními typu PAC, PLC či HMI. Kromě rychlejšího procesoru (533 MHz ) obsahuje kamera NI 1742 navíc vstup pro inkrementální čidlo a vestavěný řídicí systém osvětlení LED. Obě kamery jsou dodávány s vývojovým pro­středím NI Vision Builder for Automated Inspection pro snadné řešení systémů kontroly, které obsahují smyčky a větvení. Pro náročné úlohy lze použít kamery NI jako plnohodnotný systém s LabVIEW Real-Time, podporovány jsou i moduly Control Design a Simulation.

National Instruments (Czech Republic), s. r. o., tel.: 224 235 774, e-mail: ni.czech@ni.com, www.ni.com/czech