Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Inteligentní distribuce proudu s modulem MICO

Moduly MICO od firmy Murrelektronik (obr. 1) jsou osvědčené přístroje zajišťující inteligentní rozvod elektrické energie a účinnou ochranu napájecích vedení v rozváděčích odpovídajících americké normě UL 508A Standard for Industrial Control Panels. Osm modelů přístrojů MICO je nyní k dispozici se schválením k použití v ovládacích obvodech kategorie NEC Class 2, které tak lze sestavovat velmi efektivně.

 
Obvody kategorie Class 2 podle článku 725 standardu NEC a UL1310 (Standard for Class 2 Power Units) jsou elektrické proudové okruhy s omezeným přenášeným výkonem nepřevyšujícím hodnotu 100 V·A. Podle ustanovení standardu NEC (National Electrical Code), vydaného americkou asociací NFPA (National Fire Protection Association), a standardu UL1310, vydaného nezávislým certifikačním úřadem UL (Underwriters Laboratories), u takovýchto obvodů vzhledem k omezené energii neexistuje nebezpečí vzniku ani elektrického výboje, ani požáru. U komponent obvodů kategorie Class 2 v rozváděčích podle normy UL 508A tudíž není vyžadováno schválení od UL.
 
Dosud se pro každý proudový okruh uvedeného typu používal samostatný napájecí zdroj se schválením NEC Class 2. Důsledkem byly větší výdaje za přístroje, větší požadavky na místo v rozváděči a výrazně větší pracnost kabeláže.
 
Nyní lze s moduly MICO se schválením NEC Class 2 obvody této kategorie sestavovat rychleji, v kompaktnějším provedení a s menšími náklady. K vytvoření dvou, čtyř nebo osmi navzájem oddělených proudových okruhů s omezenou energií stačí použít jeden běžný síťový napájecí zdroj (nikoliv nutně se schválením NEC Class 2) v kombinaci se schváleným modulem MICO. Spojením několika modulů MICO při použití vestavěných propojovacích můstků lze počet kanálů zvětšit až do celkového dodávaného proudu 40 A. U komponent navazujících obvodů kategorie NEC Class 2 v rozváděči pak již není požadováno schválení od UL. Tím odpadá mnoho „papírování“.
 

Vypínání po jednotlivých kanálech, světelná výstraha, zaznamenávání poruch

Moduly MICO nabízejí při projektování proudových okruhů ještě další osvědčené a přínosné funkce:
  • selektivní vypínání jednotlivých kanálů při přetížení,
  • včasná světelná signalizace nárůstu proudu,
  • ukládání zpráv o poruchách,
  • postupné zapínání proudových okruhů, umožňující instalovat napájecí zdroj s menším jmenovitým výkonem.
  •  

 
Pro více informací navštivte stránky www.murrelektronik.cz.
(Murrelektronik)
 

Obr. 1. Moduly MICO pro ochranu napájecích vedení v rozváděčích