Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Inteligentní automatizace

číslo 5/2003

Inteligentní automatizace

Komponenty, moduly a kompletní automatizační řešení společnosti Phoenix Contact pokrývají oblasti komunikace, systémů I/O pro průmyslové prostředí, řídicích jednotek včetně softwarových nástrojů, přístrojů pro obsluhu a monitorování, jakož i komponent pro pohonářskou techniku. Navíc je nabídka produktů doplněna průmyslovou spojovací technikou a různými rozhraními. Jádrem automatizačních řešení je vlastní technika řízení a regulace, kde firma důsledně vsadila na vestavná provedení (embedded systems), jež se mohou použít buď jako samostatné regulátory či řídicí moduly, nebo jako součást sběrnicového systému Inline.

Obr. 1.

Moduly digitálních I/O

V řadě produktů pro sběrnicové instalační systémy Inline jsou nově zavedeny cenově příznivé moduly digitálních I/O pro různé sběrnicové systémy, jako je Interbus, Profibus, CANopen a DeviceNet. Tyto blokové moduly mají 16 nebo 32 vstupů a výstupů a integrované sběrnicové rozhraní. Propojovací svorky jsou rychle odpojitelné bez rozpojení instalovaného vedení při zachování plné funkčnosti elektroniky. Senzory a akční členy mohou být ve dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení, takže nejsou třeba žádné přídavné svorky. Zóny různých potenciálů jsou pro rychlou, snadnou a bezchybnou instalaci barevně označeny. Díky ploché konstrukci s výškou 50 mm jsou moduly ideální pro použití ve velmi nízkých svorkovnicích. Univerzálnost blokových modulů I/O Inline zaručuje uživateli přístup k velkému počtu různých signálů v rámci celého modulárního systému za použití jediného I/O modulu.

Jednodeskové PC pro sběrnici AS-i

Nový vestavný průmyslový jednodeskový počítač obsahuje dvě řídicí rozhraní Master AS-i a umožňuje provozovat dvě nezávislé sítě AS-i z jednoho průmyslového PC. Použití tohoto PC redukuje nejen náklady na vlastní řídicí modul, ale i náklady na kabelové rozvody pro snímače a akční členy a na jejich konfiguraci. Díky režimu plug and play není třeba při výměně snímače nebo akčního členu znovu ručně nastavovat jejich konfiguraci na počítači nebo dokonce přímo v provozu, kde jsou umístěny. Obr. 2. Rozhraní OPC přináší nekomplikovanou integraci účastníků připojených k AS-i do spolupracujících programů. Snadno srozumitelné grafické rozhraní napomáhá při uvádění sítí AS-i do provozu. V systému je jako konfigurační nástroj zahrnut software pro adresování, parametrování a monitorování sítě.

Servoregulátor polohy a rychlosti

Obor elektrických pohonů je obohacen o nový servoregulátor typu DC AR 48/10 A pro instalační systém Interbus Inline, který je univerzálním výkonovým koncovým stupněm pro stejnosměrné motory s buzením permanentními magnety ve statoru a sběrnými kroužky s kartáči, zatím do výkonu 450 W. Regulátor má konektory standardizované v systému Interbus Inline a zaručuje přesnou regulaci rychlosti i polohy. Zejména u pohonů s redukčními převodovkami s malým počtem dynamických os mají sběrnicové moduly Inline řady IB značné cenové a užitné přednosti. Moduly mohou být rozděleny na jednotlivé stroje, a jsou-li v blízkosti řízených os, uspoří se velká část nákladů na kabelové rozvody. Samozřejmostí je připojení nejen na sběrnici Interbus, ale i na Profibus, DeviceNet nebo Ethernet.

Obr. 3.

Perspektivy provozních sběrnic

Z rozsáhlých hodnotících referátů na kongresu o sběrnicových systémech Feldbuskongress, pořádaném v září 2002 v sídle společnosti Phoenix Contact v Blombergu (SRN) za účasti renomovaných dodavatelů a odběratelů automatizační techniky, vyplynuly závěry, že současné řídicí a automatizační systémy musejí být decentrálně aplikovatelné, musí být možné integrovat je do stávajících systémů řízení a komunikace a musejí být pružně přizpůsobitelné. Přitom je důležité, aby se dále snižovaly nároky na inženýrskou práci při uvedení systému do provozu a při jeho servisu. V tomto smyslu firma Phoenix Contact trvale rozšiřuje sortiment produktů, ať jde o software Factory Line pro snadné vzájemné propojování funkčních jednotek, vestavné řídicí moduly (Embedded Controls) v provedení Inline nebo o software PC Worx pro inženýrskou činnost. Všechny tyto komponenty, programy a systémy mají za cíl zvyšovat produktivitu a pružnost strojového parku uživatelů moderní automatizace. V letošním roce se bude zmíněný kongres konat ve dnech 16. a 17. září opět v Blombergu za reprezentativní účasti evropských odborníků a významných dodavatelů a uživatelů automatizační techniky.

Literatura:

[1] MÜLLER, M.: Produktivität und Flexibilität im Maschinen- und Anlagebau. Update, 2002, č. 2/4, s. 2. Phoenix Contact (firemní časopis).

[2] Phoenix Contact: Highlights, 2002 (prospekt), s. 22–30.

Gustav Holub

Inzerce zpět