Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Inteligentní a konfigurovatelné převodníky teploty

číslo 11/2005

Inteligentní a konfigurovatelné převodníky teploty

Firma JUMO již mnoho let vyrábí a dodává digitální převodníky teploty vyznačující se rozsáhlými funkčními schopnostmi a všestrannou použitelností. V současné době nabízí řady JUMO Dtrans T01, T02, T03 (obr. 1) a T04.

Dtrans T01 do hlavice a na nosnou lištu

Řadu dvouvodičových programovatelných převodníků teploty Dtrans T01 tvoří typy:

  • T01/T01 T: cenově výhodný převodník do hlavice nebo na lištu programovatelný z PC,

  • T01 Ex: převodník do hlavice programovatelný z PC s klasifikací ATEX Ex II 1 G EEx ia IIC T6,

  • T01 HART/T01 T HART: převodník do hlavice nebo na lištu programovatelný přes rozhraní HART,

  • T01 HART Ex: převodník do hlavice programovatelný přes rozhraní HART s klasifikací ATEX Ex II 1 G EEx ia IIC T6.

Obr. 1.

Obr. 1. Převodníky teploty Dtrans T01, T02 a T03

Všechny typy mají galvanické oddělení mezi vstupem pro senzor a dvouvodičovým proudovým výstupem a linearizaci konfigurovatelnou (program setup pro PC) pro odporové teploměry Pt100, P500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení a termočlánky typů L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C a MoRe5-MoRe41 s interní kompenzací teploty studeného spoje. Standardní výbavou jsou volně konfigurovatelné měřicí rozsahy, uživatelská linearizace, sledování měřicího obvodu (zkrat, přerušení), možnost jemného doladění a velká odolnost proti rušení.

Dtrans T02 na nosnou lištu

Základem řady Dtrans T02 je převodník T02 v pouzdru o šířce 17,5 mm, programovatelný jen z PC, vyznačující se především úsporou místa a snadnou obsluhou. Možnost jemného doladění přímo na přístroji a sledování mezních hodnot nabízí provedení T02 PCP v pouzdru o šířce 22,5 mm. Verze T02 LCD má vedle obslužných prvků také zobrazovač LCD a lze ji programovat i bez PC. Jiskrově bezpečné snímače je možné připojit k verzi T02 Ex s klasifikací Ex II (1) GD [EEx ia] IIC.

Obr. 2.

Obr. 2. Převodník teploty Dtrans T04

Převodníky řady Dtrans T02 se dále vyznačují mj. univerzálním měřicím vstupem (odporový teploměr, termočlánek, napětí a proud), dvěma spínanými výstupy, volitelným napěťovým nebo proudovým výstupem, galvanickým oddělením vstupu, výstupu a napájení a napájením 24 V DC, 20 až 53 V AC/DC, 110 až 240 V AC.

Dtrans T03 – digitální nastavování

V převodnících teploty řady Dtrans T03 jsou spolu spojeny přednosti přímé analogové signálové cesty a jejího digitálního nastavování z PC, bez pájení můstků a nastavování trimrů. Provedení T03 J je první digitálně nastavitelný převodník teploty pro malé hlavice formy J. Řada dále obsahuje převodníky T03 B/BU do hlavice formy B a provedení T03é převodníky spolupracují s odporovými teploměry Pt100 (Pt500, Pt1000) ve dvou- a třívodičovém zapojení při linearizovaném výstupním signálu 4 až 20 mA, popř. 0 až 10 V. Díky flexibilitě digitálního nastavování lze jediným přístrojem obsáhnout všechny běžné měřicí rozsahy.

Dtrans T04 – jednoduchý a přesný, na lištu

Často je požadován jednoduchý, ale přesný převodník teploty; to jsou právě vlastnosti čtyřvodičového převodníku Dtrans T04 (obr. 2). Připojit lze odporové teploměry Pt100 a Pt1000 nebo až 10k potenciometr. Přepínači v provedení DIP na přístroji lze volit patnáct měřicích rozsahů a výstup 0 až 10 V nebo 0/4 až 20 mA, popř. převodník kompletně nastavit z PC.

Převodníky Dtrans T04 efektivně využívají mnoho let osvědčenou analogovou signálovou cestu s digitálně organizovanou strukturou měřených dat, garantující výstupní signál nezatížený šumem i při velmi širokém rozmezí měřicích rozsahů.

Celý převodník teploty, opatřený mj. zobrazením úplného schématu jeho zapojení na krytu, je uspořádán tak, aby práce s ním byla co nejjednodušší a možná i bez uživatelské příručky. V závislosti na konstrukci jisticích automatů může převodník JUMO Dtrans T04 bez problémů fungovat jako součást podružných obvodů, popř. rozváděčů.

Ing. Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace s. r. o.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz