Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Inteligence na motoru

Automa 3/2001

Dipl.-Ing. Jörg Wunder,
pracovník oddělení marketingu, Lenze GmbH & Co KG, Hameln

Inteligence na motoru

V poslední době se stále častěji objevuje požadavek, aby stroje a zařízení bylo možné snadno rozšiřovat. Decentrálnímu uspořádání se zpravidla nevyhne ani automatizace uvnitř stroje. Rostoucí inteligence akčních členů dovoluje realizovat stále více úkolů přímo tam, kde je to potřebné: v pohonu nebo v decentrálních částech zařízení.

Obr. 1.

Připojení všech běžných sběrnic
Drive PLC firmy Lenze je řídicí modul, který v řízení pohonů hraje společně s frekvenčním měničem velkou roli. Decentralizované řízení pohonu zabezpečuje řešení takových aplikací, na které PLC nemá dostatečnou kapacitu nebo rychlost. A právě v necentrálně uspořádaných zařízeních se uplatní četné přednosti modulu Drive PLC.

Drive PLC lze na nadřazený řídicí systém připojit pomocí nejrůznějších komunikačních modulů. Vybrat si lze libovolný typ komunikačního modulu, Interbus, Profibus nebo DeviceNet, neboť výměnu všech potřebných dat mezi řízením pohonu a řídicím systémem umožňují všechny běžné komunikační sběrnice systémové úrovně.

Přenos se přitom omezuje pouze na data, která jsou potřebná pro další úkoly řízení. Všechna data, jejichž výměna se týká pouze řízení pohonů a navazujících částí zařízení, může modul zpracovat přímo. Uvnitř této části zařízení přitom mohou jednotlivé provozní členy (snímače, akční členy včetně pohonů atd.) komunikovat např. po sběrnici CAN. Uživatel může na úrovni provozních přístrojů vytvořit celkem tři oddělené komunikační okruhy. Takové uspořádání zajišťuje uživateli dostatek volnosti při návrhu zařízení a činí systém přehledným. Lze využít toho, že modul disponuje snadno ovladatelnými funkcemi komunikační brány (gateway). Místo sběrnice systémové úrovně je možné použít i další sběrnici provozních přístrojů.

Řízení pohonu plní úkoly důležité pro celý řízený proces
Modul nejen vyhodnocuje jednotlivé vstupy a výstupy, ale kromě toho je schopen plnit i další úkoly důležité pro řízený proces, které doposud mohly být řešeny pouze pomocí nákladné centrální řídicí jednotky. Například je možné s minimálními náklady zajistit sledování výpadků proudu části zařízení. V jiných aplikacích realizuje modul funkci elektrické hřídele, včetně synchronizace os.

K dispozici je osm digitálních vstupů a čtyři digitální výstupy a doplňkově tři bipolární analogové vstupy a jeden bipolární výstup. Modul lze rozšířit násuvnými deskami. Kromě toho jsou k dispozici mj. ruční a ovládací terminály (rozhraní člověk-stroj) a dvoustavové spínače. Všechny doplňkové komponenty jsou přizpůsobeny přímé komunikaci s měničem. Jako obslužný terminál je možné podle potřeb aplikace a obsluhy napojit např. vstupní klávesnici, ale též grafické displeje nebo dotykové obrazovky.

Programování podle normy IEC 1131
Protože značnou část výrobního know-how v současné době představuje software řízení, nachází se zde významný potenciál tvorby hodnot.

Modul Drive PLC lze programovat, obdobně jako Servo PLC 9300, ve všech programovacích jazycích podle normy IEC 1131-3. To je pro programátory PLC velká výhoda, neboť mohou moduly programovat způsobem, který již dobře znají. V IEC 1131-3 je definováno pět různých programovacích jazyků:

  • jazyk mnemokódů – IL (německy Anweisungsliste, AWL),
  • jazyk kontaktních schémat – LD (německy Kontaktplan, KOP),
  • jazyk funkčních bloků – FBD (německy Funktionbausteinsprache, FBS),
  • strukturovaný text – ST
  • jazyk sekvenčního programování – SFC (německy Ablaufsprache, AS).

Drive PLC je do určité míry „frekvenčním měničem bez funkcí pohonu“. V tom se odlišuje od tradičních PLC. Při návrhu programu může uživatel sám definovat místa, kam později zadá hodnoty receptur nebo provozní parametry pohonů. Tato místa může uživatel při uvádění do provozu parametrizovat prostřednictvím připevněné ovládací jednotky.

Volně programovatelný multitasking
Další důležitou funkcí, kterou norma IEC 1131-3 definuje, je multitasking. Uživatel může určit postup zpracování a priority jednotlivých úloh.

Modul lze programovat obdobně jako Servo PLC pomocí nástroje Drive PLC Developer Studio. Program je určen k rychlému a snadnému přizpůsobení modulu požadavkům řízeného procesu. Uživatel může v každém okamžiku pracovat s nabídkou funkcí (menu). K optimalizaci činnosti zařízení jsou k dispozici funkce jako monitoring, debugging a vizualizace.

Výměna dat redukována na minimum
Modul PLC Drive představuje kompaktní a cenově příznivou koncepci moderních zařízení. Spojením s frekvenčními měniči 8200 vector vznikla optimální kombinace pro rozsah výkonů 0,25 až 11,0 kW.

V mnoha zařízeních lze díky inteligentnímu modulu Drive PLC redukovat výměnu dat na úrovni systémové komunikace pouze na příkazy start a stop. Kombinace frekvenčního měniče a modulu Drive PLC je inteligentní řešení, které může u mnoha strojů přinést značnou úsporu nákladů.

Základem systému je unifikovaný hardware, který je určující pro technické parametry pohonů. Dále modul obsahuje uživatelské softwarové řešení. Tak lze různé úlohy realizovat přímo a hospodárně pomocí jediného zařízení.

Lenze
Antriebstechnik G.m.b.H.
ul. 17. listopadu 510
CZ - 549 41 Červený Kostelec
Tel.: 0441 - 467 111
Fax: 0441 - 467 166
E-mail: lenze@lenze.cz