Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Intel a digitalizace výuky na českých školách

Digitalizace výuky na evropských školách se účastní četné soukromé firmy, jejichž cílem je co nejefektivněji digitalizovat výuku, tedy zavádět internet do škol, vybavovat učebny a laboratoře výpočetní technikou apod. Takto se nyní bude postupovat i v České republice. Proto bylo 3. prosince 2008 mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společností Intel podepsáno memorandum o porozumění pro oblast digitalizace výuky v ČR. Na tiskové konferenci za účasti ministra školství Ondřeje Lišky a ředitelky společnosti Intel pro Evropu Bernadette Andriettiové byla uvedena zpráva organizace Economist Intelligence Unit s názvem Zmenšování digitální propasti v Evropě, která vyzdvihuje význam partnerství státního a soukromého sektoru nejen v oblasti vzdělávání.
(ev)