Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Integrované systémy řízení technického vybavení budov

Pro optimální pohodlí a tepelnou pohodu v kancelářích, hotelových pokojích a rovněž obytných místnostech je součástí uceleného sortimentu produktů švýcarské firmy Saia-Burgess Controls také komplexní systém pro řízení technického vybavení místností Saia® DDC-Plus, který obsahuje vše od regulace teploty, vlhkosti a kvality vzduchu pokojovými regulátory až po ovládání osvětlení a stínění.
 

Výhody pokojových regulátorů –zvýšení komfortu a úspora energie

Individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech velkých budov umožní nejen majitelům, ale zejména uživatelům kancelářských prostor a provozovatelům hotelových budov dosahovat značných úspor energií. Ovládání požadované teploty za použití denních nebo týdenních autonomních programátorů je již nevyhovující, a např. požadavek na hromadné ovládání teplot v hotelových pokojích nelze s těmito jednoduchými programátory splnit. Velmi obtížně se takové řešení přizpůsobuje i změně funkce řízení na základě změny externích vlivů a podmínek.
 
Řada pokojových regulátorů DDC-Plus švýcarského výrobce Saia-Burgess Controls poskytuje nejen kvalitativně jinou úroveň uživatelského komfortu, ale i potřebné monitorovací funkce. K regulátorům je možné připojit externí detektory přítomnosti osob, dveřní a okenní kontakty, čidla venkovní teploty apod. Taková možnost dovoluje upravit regulaci teplot nejen na základě nastaveného denního schématu, ale i operativně na základě vyhodnocení změn z připojených externích senzorů. Regulátory lze navíc nastavit tak, aby pracovaly autonomně podle nastaveného vnitřního programu (některé typy mají kromě základních funkcí také externí vstupy pro měření vnitřní nebo venkovní teploty, potenciometr pro úpravu žádané teploty, tlačítko pro oznámení přítomnosti osob, včetně signalizační LED, popř. ruční ovládání výkonu ventilátoru) a nebo aby byla jejich funkce upravena či trvale řízena z centrálního nadřazeného řídicího systému prostřednictvím webového rozhraní. Z jednoho místa tak lze získat přehled o sledovaných informacích (teplotách, přítomnosti osob apod.) ve všech monitorovaných prostorách.
 
Přínosem takového řešení je možnost řídit technické vybavení nejen jednotlivých místností, ale i celých sekcí. Například je možné za špatného počasí centrálně zvýšit teplotu ve všech místnostech na návětrné straně budovy nebo naopak snížit teplotu v místnostech na slunečné straně budovy za teplého počasí, a to vše v reálném čase.
 
Monitorovací funkce lze využít pro zjišťování informací o přítomnosti osob v hotelových pokojích např. pro plánování úklidu, kontrolu zavření oken apod.
 
Nedílnou součástí systému pro regulaci technických zařízení budov jsou i komponenty k ovládání vnitřního i vnějšího osvětlení a žaluzií. Obdobně jako s regulátory pro ovládání teploty a kvality vzduchu v místnosti lze těmito jednotkami jednoduše ovládat nejen místně, ale i centrálně způsob a intenzitu osvětlení vnitřních prostor.
 
Úspory energií jsou ihned patrné při využití řízení osvětlení veřejných prostor budov, kde je možné velmi často snižovat intenzitu osvětlení podle vnějších podmínek. Naopak řídicí systém naklápění žaluzií dokáže udržet příjemné světelné poměry v kancelářích a zároveň chránit místnosti proti přehřátí při ostrém slunečním svitu. Současně se také projeví snížení nákladů na provoz klimatizačních jednotek.
 
Tyto regulátory je rovněž možné ovládat centrálně. Řídicí systém dokáže spolupracovat také s externími snímači, které mohou hrát velmi důležitou roli: informace z čidla rychlosti proudění vzduchu lze využít pro vynucené zatažení venkovních stínicích rolet apod.
 

Vlastnosti pokojových regulátorů Saia DDC-Plus

Pokojové regulátory se dodávají v osmi různých provedeních, určených pro velmi rozdílné úlohy. Mají plochý tvar a jejich kryt je z bílého plastu nebo korozivzdorné oceli. Mohou být s ovládacími prvky nebo bez nich.
 
Regulátory jsou vybaveny triakovými výstupy s pulzně šířkovou modulací nebo analogovými výstupy 0 až 10 V DC, individuálně chráněnými pojistkou. Otáčky ventilátorů u jednotek fan-coil lze ovládat automaticky nebo ručně. Charakteristika regulace je volitelná – proporcionální nebo proporcionálně integrační.
 

Několik způsobů ovládání a regulace

Při autonomním ovládání a regulaci přístroj reguluje teplotu v místnosti bez připojení na nadřazený systém (obr. 2). Regulace se provádí výhradně pomocí regulátoru s parametry uloženými v přístroji. Výstupy jsou ovládány podle regulačního algoritmu v závislosti na měřených teplotách. Žádaná teplota může být měněna otočným ovladačem umístěným na přední straně regulátoru (jen u některých typů regulátorů).
 
Při autonomní regulaci s připojením na sběrnici Saia S-Bus regulátor pracuje jako podřízená stanice v síti a v rámci této sítě má svou vlastní adresu (obr. 3). Pokojový regulátor reguluje autonomně podle vlastních algoritmů. Parametry regulace jsou do regulátoru předávány z nadřízeného automatu, což umožňuje individuální přizpůsobení a také ovládání volbou pracovního režimu každého regulátoru podle potřeby. Každé zařízení (a tím také jeho regulační funkce) může být kdykoliv ovlivněno z nadřízeného automatu PCD.
 
Při externí regulaci z nadřízené stanice PCD vykonává nadřízená stanice veškeré řídicí úlohy podle vlastních algoritmů. Připojení je stejné jako v předchozím případě, ale pokojový regulátor plní pouze funkci jednotky vzdálených vstupů a výstupů (RIO). Toto řešení dává možnost přizpůsobit algoritmus řízení klimatu v místnosti jakýmkoliv individuálním požadavkům daným strukturou instalace nebo zvyklostmi uživatele.
 

Regulace osvětlení a ovládání žaluzií

Dalším prvkem důležitým pro efektivní nakládání s energiemi je regulace osvětlení a ovládání stínění. Tuto funkci je možné realizovat multifunkčními aplikačními moduly, které mohou být využívány ve třech různých režimech, a to pro ovládaní žaluzií, ovládání osvětlení nebo jako RIO. Dále mohou být moduly použity autonomně nebo jako podřízené stanice v síti S-Bus. Připojení do komunikační sítě S-Bus umožňuje propojit je prostřednictvím automatů PCD na Ethernet, Ether-S-Net, BACnet atd. Prostřednictvím základní stanice PCD je také možné připojit je do komunikačních sítí vyšší úrovně a ovládat je prostřednictvím webového rozhraní. Moduly mají vlastní inteligenci a reagují bezprostředně na vstupní informace. Jsou v nich integrována silová relé s možností ručního ovládání. Tím uživateli poskytují maximální flexibilitu.
 

Ovládání žaluzií

Při autonomní funkci využívají moduly Saia-Burgess své dva nebo čtyři binární vstupy a dva reléové výstupy (spínací schopnost 230 V AC, 12 A nebo náběžný proud 16 A/80 A). Jsou vhodné k ovládání stínicích žaluzií s pohybem nahoru a dolů a ke klopení jejich lamel, včetně zajištění bezpečnostních funkcí ovládaných dalšími spínači (automatické vytažení žaluzií při silném větru a okamžité zastavení pohybu při otevření okna nebo dveří). Individuálně lze nastavit dobu pohybu žaluzií, dobu stlačení tlačítka atd.
 

Ovládání osvětlení

Funkce ovládání osvětlení umožňuje nezávisle ovládat dva okruhy osvětlovacích těles. Velká spínací schopnost kontaktů relé dovoluje s dostatečnou rezervou spínat i v každém okruhu několik svítidel. Funkce rozsvítit a zhasnout mohou být řízeny čidly nebo vypínači. Intenzitu osvětlení nelze popsanými moduly ovládat, ale je k tomu možné použít přídavné silové zařízení ovládané standardními analogovými výstupy 0 až 10 V DC z programovatelného automatu nebo pomocí prvků systému DALI.
 

Funkce vzdálených vstupů a výstupů

Použít moduly jako RIO (vzdálené vstupy a výstupy) je možné jen při připojení prvků na komunikační síť. Kombinovat binární vstupy a reléové výstupy v každém modulu, které lze ovládat uživatelským programem z automatu, je možné díky velkému množství funkcí bez nutnosti rozšiřovat počet typů použitých zařízení. Proto je uplatnění modulů jako RIO velmi atraktivní variantou jejich využití.
 
Více informací zájemci naleznou na adrese www.sbsys.cz.
 
Vladislav Rejchlík,
SBsys, s. r. o.
 
Obr. 1. Možnosti využití pokojových regulátorů pro automatické řízení technického vybavení budov
Obr. 2. Autonomní provoz regulátoru
Obr. 3. Autonomní provoz regulátoru s dohledem a možností měnit parametry z nadřazené úrovně řízení