Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Integrace systémů ve výrobě

COMPAS automatizace, spol. s r. o.

www.compas.cz 

COMPAS automatizace zajišťuje dodávky prostředků průmyslové automatizace a informační techniky pro řízení výroby (MES). Dlouholetá spolupráce s firmou Siemens, stovky úspěšných projektů a získané certifikáty svědčí o jakosti dokončených projektů a programového vybavení pro řídicí systémy Simatic S7 a PCS7, včetně HMI na platformě WinCC s využitím vlastní knihovny Faceplate. Firma nabízí veškeré produkty Siemens TIA včetně pohonů Sinamics s řízením Simotion. Dlouhodobě se zaměřuje na pružnou automatizaci šaržové výroby potravin a léčiv a sériové výroby především ve strojírenství a výrobě automobilů. Pro řízení výroby je využíván systém COMES® s funkcemi sběru dat a jejich vyhodnocování, plánování a řízení výroby včetně pracovních sil, označování a správy materiálů, vysledovatelnosti a řízení údržby.

JSP, s. r. o.

www.jsp.cz 

Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace, který zároveň poskytuje zákazníkům v energetice a průmyslu kompletní dodávky přístrojového vybavení a systémů řízení. Dodávky zahrnují vše, počínaje inženýrinkem a projektovými pracemi, přes vlastní dodávky přístrojového vybavení, kabeláže, osvětlení a systémů pro chemickou analýzu vody a páry, montáž či šéfmontáž (v zahraničí), zkoušky a uvedení do provozu až po záruční a pozáruční servis. Společnost JSP je schváleným dodavatelem přístrojů pro měření a regulaci skupiny ČEZ i významných strojírenských a energetických firem, jako jsou např. Škoda Praha Invest, Siemens a další. Firma disponuje vlastní akreditovanou kalibrační laboratoří. Výhodou jsou bohaté zkušenosti a reference nejen v České republice a na Slovensku, ale i Evropě, Asii a Africe.

Papouch s. r. o.

www.papouch.com 

Společnost Papouch vyvíjí, vyrábí a dodává produkty pro průmyslovou elektroniku, přenos dat a měřicí techniku. Vytváří kvalitní a specifické produkty: převodníky, komunikační rozhraní, měřicí moduly, teploměry, i zcela atypická a nestandardní zařízení. Základními vlastnostmi produktů a služeb společnosti Papouch jsou spolehlivost, snadnost použití, řešení daného problému a otevřenost do budoucna. Snahou společnosti je navazovat partnerství se svými odběrateli. Papouch s. r. o. je významným integrátorem systémů.Zastupuje na českém trhu společnosti B&B Electronics Ltd., Datcon Kft, PiiGAB, Processinformation a Göteborg AB. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a certifikátu Czech Banking Credit Bureau (rating A). Další službou společnosti Papouch je dodávka levného a stavebnicového systému pro monitorování výroby pod názvy Workmonitor a Workmonitor Plus.

ServisControl s. r. o.

www.serviscontrol.cz 

Česká společnost ServisControl se sídlem v Kolíně působí na evropském trhu od roku 2006. Hlavním zaměřením firmy je poskytování kompletní servisní a technické podpory v oblasti průmyslové automatizace. Zákazníkům je k dispozici horká linka na adrese www.serviscontrol.cz, na níž lze domluvit zásah technika nebo dodání dílu i mimo pracovní dobu a o víkendech. Společnost se dále zabývá opravami (vlastní opravárenské centrum v Kolíně), prodejem nových i repasovaných dílů a projektováním a dodávkami rozváděčů, akčních prvků, kabeláže, kabelových tras a aplikačního softwaru. ServisControl s. r. o. má obchodní i servisní zastoupení také na Slovensku a v Maďarsku a okrajově působí i v Polsku. Je integrátorem systémů firmy Rockwell Automation a distribuční a servisní firmou společností Pro-face, Opto22 a Delta. Po servisní i obchodní stránce zastupuje také firmu Osai.

SIDAT, spol. s r. o.

www.sidat.cz 

Společnost SIDAT je významná česká inženýrská firma a nezávislý integrátor systémů. Zaměřuje se na komplexní dodávky prostředků pro automatizaci výrobních procesů a výrobní informační systémy. Tým 70 odborníků různých profesí je v případě požadavků investora schopen potřebné inženýrské služby, hmotné dodávky a jejich kompletaci včetně logistické a optimalizační integrace do existující výrobní struktury podnikového prostředí zabezpečit formou tzv. vyššího dodavatele. Firma standardně poskytuje nepřetržitý servis (24 hodin denně, sedm dní v týdnu) a kvalifikační přípravu personálu zajišťujícího provozuschopnost příslušného technologického procesu. Znalosti a zkušenosti získané v mnoha průmyslových oborech za více než dvacet let své existence firma úspěšně uplatňuje při realizaci náročných projektů pro prestižní zákazníky v ČR i v zahraničí.

S&T CZ s. r. o.

www.sntcz.cz 

Společnost S&T CZ zajišťuje komplexní dodávky a implementaci integrovaných systémů řízení výroby. Primárně jde o výrobní informační systémy, výrobní moduly pro systém SAP, systémy pro monitorování a vyhodnocování výrobních a technologických dat, systémy MES, systém sledování efektivity výroby a strojů, systémy APS, řízení pracovních postupů (MS SharePoint) a vizualizační systém SCADA/HMI. Nabízené služby začínají analýzou u zákazníka, pokračují projektem informačního systému, jeho realizací a optimalizací a končí údržbou či podporou. Zvolený systém je obvykle implementován jako dodávka „na klíč“ včetně nutné infrastruktury, hardwarových prostředků, popř. strojních a pomocných konstrukcí s možností kooperace zákazníka. Společnost S&T CZ má v ČR 200 zaměstnanců a je držitelem certifikací ISO 9001, 14 001, 20 000 a 27 001.