Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Integrace bezdrátových sítí ISA 100.11a do systému Foundation for ROM

Organizace Fieldbus Foundation vydala definitivní specifikaci způsobu, jak do kon­ceptu Foundation™ for Remote Operations Management (ROM) začlenit provozní pří­stroje připojené prostřednictvím bezdrátové sítě podle normy ISA100.11a. Koncept Foun­dation ROM, na rozdíl od systémů s jedním síťovým protokolem, umožňuje konečným uživatelům používat společně několik proto­kolů pro kabelová i bezdrátová spojení, čímž nabízí větší variabilitu při projektování řídi­cích sítí. Nová specifikace koncovým uživa­telům umožňuje spravovat přístroje připoje­né prostřednictvím sítě ISA100.11a stejně a s využitím téže infrastruktury jako zaříze­ní připojená ke sběrnici Foundation Fieldbus H1. S dosud vydanými specifikacemi konceptu Foundation ROM lze do jednoho standardního prostředí integrovat „kabelové“ sběrnice HART a H1 spolu s „bezdrátový­mi“ protokoly WirelessHART a ISA 100.11a. Specifikace umožňující začlenit do konceptu protokol Modbus se připravuje.

 
Koncept Foundation ROM řeší inovačním způsobem problematiku správy vzdálených zařízení a provozů, což je v současnosti jed­na z nejrychleji rostoucích oblastí v oboru řízení spojitých technologických procesů. Koncept vznikl za účelem vytvořit s použi­tím techniky EDDL jednotnou digitální in­frastrukturu pro správu odlehlých zařízení při uvádění do chodu a provozování úložišť a překladišť kapalných produktů, produkto­vodů, plovoucích těžních plošin i nyní čas­tých technologických jednotek dodávaných jako celek třetími stranami (OEM). Další informace lze nalézt na www.fieldbus.org v sekci Foundation for ROM.
 
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 9. ledna 2014.]

(sk)