Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Inspirující inovace ve spojovací technice

číslo 8-9/2004

Inspirující inovace ve spojovací technice

V první polovině letošního roku uvedla firma Phoenix Contact na světový trh několik novinek, jimiž přispěla nejen ke zrychlování montáže a instalace elektrických a automatizačních zařízení, ale také k jejich technickému zdokonalování a zvyšování jejich produktivity. Často jde o překvapivě jednoduché, ale velmi účinné inovace.

Obr. 1.

Konektory Speedcon M12 s rychlým zajištěním

Speedcon je nová typová řada konektorů M12 s převratnou konstrukcí (obr. 1). Vidlice se jednoduše zasune do zásuvky a konektor se zajistí a těsně uzavře pouhým pootočením o půl otáčky. Celá operace je o 90 % rychlejší než u běžného závitového konektoru M12. A co je nejlepší – konektor Speedcon lze bez problémů spojit s kterýmkoliv běžným závitovým konektorem M12.

Konektory Speedcon splňují vše, co uživatel očekává od konektoru M12 pro průmyslové prostředí: rozložení kontaktů, technické parametry a testování jsou v souladu s normou IEC 61076-2-101, kódování podle IEC 60947-2, krytí je IP65 nebo IP67, odolnost proti otřesům a rázům je v souladu s IEC 60512-4.

Phoenix Contact dodává s konektory Speedcon osazené kabely, smontované zásuvky, panelové průchodky a odbočné krabice. Uvedené konektory se používají také v otevřeném I/O systému Fieldline. K dispozici je i úplný sortiment aktivních sběrnicových modulů s těmito konektory.

Obr. 2.

Prostorově úsporné moduly pro snímače a akční členy

Moduly pro snímače a akční členy šetří prostor při instalaci. Zvláště verze SACB-PUR (obr. 2) s trvale připojeným kabelem zabírá menší prostor, než je běžné u srovnatelných výrobků. Délka kabelu může být zvolena mezi 0,5 až 50 m. Standardní typy s délkami kabelů 5 a 10 m jsou skladem. U typu SACB-SC umožňují rychlou montáž bloky pružinových svorek. Rozvodné skříňky jsou se čtyřmi, šesti nebo osmi vstupy v jednoduchém nebo dvojitém provedení. Při použití rozbočovačů M12Y mohou být připojeny dva senzory na jeden vstup. Díky tomu lze na modul s osmi konektory připojit až šestnáct koncových spínačů. Moduly jsou navrženy pro průmyslové prostředí a jejich krytí je IP67. Pro připojení snímačů a akčních členů je k dispozici široký sortiment osazených kabelů různých délek.

Fieldline Modular – pružná provozní instalace

Fieldline Modular (obr. 3) je vhodné řešení instalace pro automatizované systémy s velkým počtem I/O bodů a mnoha funkcemi. Instalace má krytí IP67 a lze ji použít pro téměř libovolnou provozní sběrnici. Po připojení sběrnicového vazebního členu se I/O moduly jednoduše propojí kabely s konektory M12. Celkem lze takto do jedné stanice spojit až šestnáct I/O modulů s maximální vzdáleností do dvaceti metrů – je to ideální systém pro řízení výrobních strojů. Každá stanice, nezávisle na počtu připojených I/O, představuje pro sběrnici jeden komunikační uzel. Je-li to nutné pro úsporu adresového prostoru, může být stanici přiřazena jen jedna adresa.

Obr. 3.

Systém umožňuje snadnou diagnostiku a přesnou lokalizaci případné chyby. To zkracuje dobu údržby a omezuje případné výpadky výroby.

Fieldline Modular využívá již představené konektory Speedcon. Díky nim je montáž instalace velmi rychlá. Ovládací prvky, jako např. přepínače pro nastavení adresy, jsou snadno přístupné i v obtížných podmínkách.

Clip Project 6.0 – software pro návrh rozváděčů

Clip Project 6.0 je software, který umožňuje navrhovat osazení rozváděčových nosných lišt komponentami firmy Phoenix Contact: řadovými svorkami, přepěťovými ochranami, sběrnicovými moduly atd. Výběr produktů je usnadněn připojenými fotografiemi. Clip Project umožňuje také sestavit kusovník a objednávku. Pro kontrolu je určen dvourozměrný i prostorový pohled na navrženou sestavu. Do softwaru Clip Project je integrován i nástroj pro výběr a návrh přepěťových ochran Trabtech-Konfigurator.

Uživatelé systémů Eplan 21 a Eplan 5 mají v Clip Project k dispozici rozhraní pro import a export dat. Z projektu navrženého v systému Eplan tak lze snadno pomocí nástroje Clip Select vytvořit sestavy na nosných lištách. Clip Select umožňuje osazení lišty nejen navrhnout, ale také zkontrolovat, a doplní potřebné kryty, oddělovací přepážky, konektorové držáky, napájecí svorky a další dílce. Po skončení návrhu osazení lišty mohou být data exportována zpět do systému Eplan.

Clip Project 6.0 může exportovat data do formátů většiny programů, které se používají při počítačově podporované konstrukci, např. AutoCAD, Microsoft Excel, Microsoft Word apod. Pro popis svorek mohou být data exportována i do popisovacího systému CMS-Mark-Win. Pro projektovou dokumentaci lze snadno vytisknout výkresy i kusovníky, popř. i objednávky.

Data o nových výrobcích lze do systému jednoduše zavést prostřednictvím internetu. Uživatel si může vytvářet i vlastní databázi výrobků, popř. používat vlastní značení komponent.

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět