Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Inovovaný systém Comos 10 pro správu výrobních závodů

Softwarový systém Comos pro integrovanou správu dat a dokumentů při projektování a provozování výrobních závodů je po léta uznávaný nástroj používaný v mnoha podnicích se spojitou výrobou. V nové generaci Comos 10 je rozšířen o nové funkce respektující potřeby především farmaceutického průmyslu. Zejména je zdokonaleno propojení mezi systémem Comos a systémem pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7. Nástrojem k tomu je nové rozhraní zajišťující obousměrnou spolehlivou výměnu dat a informací mezi oběma systémy. Další důležitou novinkou je nástroj Comos PQM (Project Quality Management), umožňující posuzovat celkovou způsobilost závodu ve všech fázích jeho životního cyklu. Nová je také aplikace Comos App pro mobilní zařízení, dovolující projektantům i provozovatelům prohlížet dokumenty odkudkoliv a kdykoliv podle potřeby.

Nové funkce obsažené v systému Comos 10 poskytují projektovým týmům možnost pracovat na návrhu, projektech mechanické a elektrické části i automatizaci závodu do značné míry paralelně. Již ve fázi návrhu a inženýrinku automaticky vznikne struktura nezbytné dokumentace, po jejímž doplnění dílčími odpovědnostmi a termíny vznikne základní dokument umožňující úspěšně realizovat daný projekt. Systém Comos 10 spolu propojuje např. systémy typu ERP a systémy pro řízení procesů, čímž výrazně zvyšuje efektivitu procesů při projektování i správě výrobního zařízení. Je uváděn na trh po etapách, a to od května 2012.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com