Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Inovativní robotické systémy automatizují paletizaci vajec a chrání zdraví zaměstnanců

Hlavní cílovou skupinou společnosti Meggson z Ede v Nizozemsku, která vyvíjí manipulační a paletizační buňky, jsou velké chovy nosnic. Přemístit ručně až sto tisíc slepičích vajec za hodinu, aniž by se některé z nich rozbilo, je stejně složité jako fyzicky náročné. Řešením je automatizace s využitím robotů.

 

„Ještě před několika lety bylo balení a paletizace vajec čistě manuální prací,“ uvádí Gijs Thomassen, ředitel společnosti Meggson. „V roce 2009 se nás jeden zákazník zeptal, zda by to nešlo automatizovat.“ Od myšlenky byl jen krůček k realizaci.

Společnost Meggson, původně Cobot Automation, byla založena v roce 1997 a od počátku dodávala výrobky pro chovatele nosnic. Do svých automatizačních systémů, používaných v mnoha zemích, stále více začleňuje roboty KUKA.

 

Ulevte zaměstnancům, předcházejte bolestem zad

Slepičí vejce váží od méně než 53 g (hmotnostní třída S) do více než 73 g (hmotnostní třída XL). Zaměstnanci přemísťují plata na 30 slepičích vajec ve stozích nebo vrstvách. Ty váží v průměru 7,5 kg a musí být přepraveny, uspořádány a zajištěny značnou rychlostí. Je to těžká fyzická práce, která se neustále opakuje. Častým důsledkem jsou bolesti zad a další zdravotní potíže. Robot Kuka se naproti tomu při takových sekvencích nikdy neunaví. A co víc: vykonává je rychle, efektivně a mimořádně šetrně.

 

Až 108 000 vajec za hodinu

Kromě dalších systémů proto Meggson nabízí paletizační buňky, z nichž každá obsahuje robot KR Quantec se speciálním chapadlem. Robot je dostatečně kompaktní, aby umožnil flexibilní konstrukci paletizačních buněk. Chapadla jsou navržena tak, aby si poradila s různými materiály, jako jsou buničina a plasty. Různé varianty robotických buněk úspěšně manipulují s vejci a ukládají prázdné vaničky a plata na vejce do přepravních vozíků nebo na pás dopravníku. Roboty pomocí laserových senzorů zjišťují, kde mohou příslušný předmět vyzvednout.

Paletizační buňka Robot TP300 např. umožňuje uspořádat až 108 000 vajec za hodinu na plata a mezitím umístit prázdná plata na pás dopravníku. Odtud jsou plata a snůšky odváženy pryč – buď vytříděné, nebo vyčištěné a znovu na platech, v závislosti na jejich stavu.

Paletizační buňky společnosti Meggson však umějí ještě víc. Mimo jiné jsou spolehlivým řešením pro doplňování a odebírání vajec ze strojů na jejich balení, paletizaci beden plných vajec a manipulaci s miskami do líhní. Buňky jsou také kompatibilní se všemi typy balicích strojů používaných v oboru.

 

Když jsou spokojeni farmáři, jsme spokojeni i my

Společnost Meggson pro své flexibilní a vysoce výkonné stroje spoléhá na roboty Kuka od samého počátku. Pro integrátora je důležité, aby zemědělcům co nejvíce ulevil od fyzicky náročné práce. Dvacet zaměstnanců společnosti Meggson zase cítí optimální podporu společnosti Kuka. „Ve společnosti Kuka navrhli perfektní program, který zemědělci dobře zvládají,“ zdůrazňuje Gerwin van de Geer, produktový manažer společnosti Meggson. „Proto mají o práci se systémem Kuka velký zájem. A jsou-li spokojeni zemědělci, jsme spokojeni i my.“

 

Zjednodušte energeticky náročné procesy

Jedním ze spokojených zákazníků je skupina Salomons Group se sídlem v nizozemském Drontenu, která chová více než 120 000 nosnic. Na největší farmě je od března 2020 umístěna přizpůsobená verze buňky Robot TP300. Zaměstnanec kontroluje a třídí slepičí vejce z hal tak, aby pouze nepoškozená skončila na dopravníkovém pásu, odkud jsou automaticky uspořádána do stojanů na vejce. Také vejce z volného chovu se dostávají do buňky s robotem KR Quantec typu KR 120 R3100-2 prostřednictvím dopravníkového pásu. Díky širokému chapadlu z korozivzdorné oceli robot Kuka odebírá plynulým pohybem dvanáct naplněných plat vajec najednou – tři vrstvy po čtyřech platech, z nichž každé obsahuje třicet vajec. Na paletu je pokládá velmi opatrně. Celý proces přitom trvá 30 s.

 

Výkonný stroj s citlivostí

Robot pak na vejce položí oddělovací vrstvu, která křehký náklad zajistí. Na paletu Salomons se vejde šest vrstev plat vajec, celkem tedy 6 480 kusů. Mezitím robot přesune prázdné kontejnery na druhý pásový dopravník, odkud je lze přemístit ven a připravit k dalšímu použití. Celkem systém připraví k přepravě 36 000 vajec za hodinu, a to s maximální spolehlivostí a minimálním rizikem rozbití. Dříve zde nakládali palety dva až tři zaměstnanci – nyní jeden z nich kontroluje kvalitu, zatímco ostatní plní méně fyzicky náročné úkoly na farmě.

„V Salomons Group rádi hledáme řešení, která zjednodušují procesy,“ zdůrazňuje Klaasjan Salomons, jednatel rodinné firmy. Podle něj společnost používala roboty Kuka i dříve a ráda spolupracovala se společností Meg­g­son. Nová paletizační buňka však dokáže ještě víc. Salomons na ní oceňuje mimo jiné to, že při změně haly lze zbylá vejce dočasně uložit na paletu. Ta se pak o den později převeze dál. „Žádné vejce není zapomenuto nebo ztraceno.“

(KUKA AG)

 

Obr. 1. Plně automatická paletizace: robot KR Quantec dokáže najednou odebrat dvanáct naplněných plat vajec (https://youtu.be/PRyqo1cKWV4?list=TLGGYPp6ib8OYb8xMzA5MjAyMg)

Obr. 2. Společnost Meggson zavedla kompaktní paletizační systém, který dokáže manipulovat s různými baleními vajec (https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/5f4c12a1d2/RB%20TP300-51.mp4)

Obr. 3. Chapadlo je navrženo tak, aby si poradilo i s materiály, jako jsou lepenka a plast