Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Inovační schopnosti pracovníků jsou rozhodující

Místopředseda Českomoravské společnosti pro automatizace (ČMSA) Ladislav Maixner se v rozhovoru zaměřil na to, jak se zpomalení ekonomického růstu dotkne vzdělávacích institucí a jaká je nyní jejich úloha.
 
Jaký byl pro Českomoravskou společnost pro automatizaci rok 2008?
Významným impulzem pro činnost ČMSA byl v roce 2008 návrh na spolupráci ze strany Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP). Následně jsme spolu s ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT Praha připravili projekt s názvem Koordinační centrum vědy a výzkumu v oblasti automatizace a nových strojírenských technologií. Cílem projektu je podpořit transfer nových poznatků k pracovníkům organizací AMSP a zároveň umožnit technikům těchto podniků přímý přístup k vědeckotechnickým pracovištím. V loňském roce se ČMSA podílela na organizaci několika firemních dnů, semináře Milníky a ukazatele automatizace při MSV Brno a soutěže Kyber-Robot pro žáky středních škol.
 
Jak bude ovlivněna oblast vzdělávání zpomalením ekonomického růstu v Evropě?
Přechodné zpomalení růstu ekonomiky má samozřejmě přímý dopad na výrobní a vývojové organizace, ale jen nepřímý vliv na organizace zabývající se vzděláváním. Pro ně to může znamenat např. méně dotací a kontraktů ze soukromé sféry a třeba i okamžité problémy s uplatněním absolventů. Na druhé straně vzdělávací cesta mládeže trvá po opuštění základní školy ještě další tři až jedenáct let (i více). Lze tedy očekávat, že většina vzdělávající se populace bude do praxe vstupovat v podmínkách pro rozvoj ekonomiky příznivějších. Proto se domnívám, že toto přirozené kolísání světové ekonomiky musí naše školství a vzdělávací instituce vnímat, ale není nutné je překotně promítat do svých koncepcí.
 
Zpomalení ekonomického růstu může přimět výrobce, aby hledali inovativní řešení. Jaké cesty vedou k inovacím v oboru automatizace?
Pro každou ekonomiku je vedle jiných faktorů rozhodující inovační potenciál pracovníků. V automatizaci je důležitá aktivní syntéza znalostí a zkušeností z oboru strojírenství, elektroniky a elektrotechniky a technických a programových prostředků informační techniky, tedy průnik oborů, pro který se ujalo označení mechatronika. Pro vznik inovací je důležité podporovat mládež v tom, aby se orientovala na technické obory a na aplikovaný výzkum. To by mělo patřit k prioritám našeho státu. Příprava lidských zdrojů je předpokladem pro to, aby průmyslové firmy vyráběly s vyšší přidanou hodnotou, než je tomu dosud. V tom vidím jednu z cest k úspěšné budoucnosti.
rozhovor vedla Eva Vaculíková
 

Ladislav Maixner, Českomoravská společnost pro automatizaci

Je zakládajícím členem a místopředsedou ČMSA. Pod jeho vedením vyšla v roce 2000 čtyřdílná učebnice Automatizace a automatizační technika a v roce 2006 učebnice Mechatronika pro střední odborné školy.