Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Inovační podnikání se opět představí na akci Inovace 2007

Inovační podnikání se opět představí na akci Inovace 2007

Ve dnech 4. až 7. prosince 2007 uspořádá Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) spolu se svými domácími i zahraničními partnery v Praze a na dalších místech v ČR mezinárodní akci Inovace 2007 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Pod hlavičkou Inovace 2007 se uskuteční:

  • 14. mezinárodní sympozium Inovace 2007 (čtyřdenní, věnované mj. koncepčním otázkám inovačních procesů a inovačního podnikání v ČR, komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání, otázkám zahraniční spolupráce v oblasti rámcových programů a strukturálních fondů EU v období 2007 až 2013, programům Kontakt, Eureka, INGO a COST atd.),

  • 14. mezinárodní veletrh invencí a inovací,

  • 12. ročník Ceny Inovace roku 2007.

Sympozia Inovace 2006 a navazujících setkání, kde byly prezentovány zkušenosti z výzkumných, vývojových a inovačních projektů ze 31 zemí, se zúčastnilo 520 osob. Na třináctém veletrhu inovací bylo 64 vystavovateli představeno celkem asi 480 výzkumněvývojových a inovačních projektů. Do soutěže o Cenu Inovace roku 2006 bylo přihlášeno osm produktů. Šest z nich bylo oceněno v rámci hlavní ceny a tři získaly ocenění v rámci Česko-německé inovační ceny 2006.

Podrobné informace o předchozích akcích i o té letošní lze nalézt na http://www.aipr.cz

(sk)