Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor

Dne 13. listopadu 2006 byl v Praze-Libni slavnostně zahájen projekt Technologického inovačního centra ČKD Praha. Zakládání inovačních center a podnikatelských inkubátorů je jednou z priorit nedávno dokončené Regionální inovační strategie pro Hlavní město Prahu, která bude mít vliv na strategický rozvoj Prahy v oblasti inovací a podpory podnikání v následujících letech.

Hlavním cílem projektu inovačního centra je podpora podnikatelských aktivit nových i již existujících malých inovačních firem, převážně orientovaných na oblasti strojírenské energetiky, alternativních zdrojů energie a služeb podporujících průmyslovou produkci firem.

Projekt je též příkladem využití tzv. brownfields, tedy starších nevyužívaných průmyslových areálů, protože podnikatelský inkubátor vznikne rekonstrukcí haly v areálu ČKD Nové Energo, a. s.

Projekt inovačního centra a podnikatelského inkubátoru získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zakladateli Technologického inovačního centra ČKD Praha jsou ČKD Nové Energo, a. s., Praha, Technologické centrum AV ČR, Praha, a Energieteam Consult, GmbH, Lichtenau, Německo. Partnery projektu jsou Městská část Praha 9, Hospodářská komora hlavního města Prahy a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. V jednání je i spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR.

Projekt inovačního centra, jehož celkové náklady mají činit více než 168 mil. korun, bude dokončen v srpnu 2008, přičemž již koncem roku 2007 budou do centra přijímány první firmy.
[Tisková zpráva Technologického centra Akademie věd ČR, listopad 2006.]

(ed)