Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Inovace ve světě SCADA/HMI a IIoT – nová verze softwarových systémů AVEVA

Společnost AVEVA vydala nové verze svých klíčových produktů ze sortimentu softwarových systémů pro řízení a sledování provozů (Operations/Monitoring&Control) s mnoha novými funkcemi a přínosy pro uživatele:

 • AVEVA System Platform 2020, dříve pod názvem Wonderware,
 • AVEVA InTouch HMI 2020, dříve pod názvem Wonderware,
 • AVEVA Historian 2020, dříve pod názvem Wonderware,
 • AVEVA Edge 2020.

Verze 2020 zapadá do komplexní strategie Edge-to-Enterprise společnosti AVEVA v oblasti monitorování a řízení technologických celků. Tato strategie není založena na jednotlivých produktech, ale na jejich širokém rozsahu a propojení napříč celým sortimentem. Strategie má díky nové úrovni sjednocených řešení pro rozhodování v reálném čase a optimalizaci průmyslové výroby vést k ještě lepšímu pochopení fungování celého výrobního podniku.

 

AVEVA System Platform 2020

Cílem inovací v AVEVA System Platform 2020 (dříve Wonderware System Platform) byly tyto hlavní přínosy pro uživatele:

 • zvýšení uživatelského komfortu při navrhování i provozování aplikací,
 • posílení operační akceschopnosti operátorů díky informacím v souvislostech,
 • velké množství připravených aplikací s různými funkcemi pro okamžité použití (vestavěné aplikace),
 • flexibilita a škálovatelnost – od malých aplikací po celopodniková řešení,
 • standardizace objektů a řešení v celém podniku nebo ve více závodech,
 • možnost importu objektů .Net Control s vlastními funkcemi pro další rozšíření možnosti výsledného řešení.

 

AVEVA InTouch HMI 2020

K hlavním novinkám populárního vizualizačního HMI (Human-Machine Interface) systému AVEVA InTouch HMI (dříve Wonderware InTouch) patří:

 • modernizovaný vzhled uživatelského rozhraní a nové pracovní postupy pro vytváření aplikací,
 • možnost grafické objekty typu Industrial Graphics (dříve ArchestrA Graphics) nyní ukládat a spravovat také v cloudu a snadno je tak sdílet mezi týmy, projekty a aplikacemi,
 • významné vylepšení fungování webového přístupu k InTouch aplikacím prostřednictvím modernizovaného InTouch HMI Web Serveru, včetně plné schopnosti čtení a zápisu (dříve pouze read-only),
 • přístup z jakéhokoliv mobilního zařízení buď prostřednictvím prohlížeče (bez nutnosti cokoliv instalovat na konkrétní klient­ské zařízení), nebo s pomocí nové nativní aplikace InTouch Mobile Operations,
 • posílení zabezpečení z hlediska kybernetické bezpečnosti.

 

AVEVA Historian 2020

Oblíbený průmyslový historizační systém (dříve Wonderware Historian) byl zdokonalen a vyznačuje se těmito charakteristikami:

 • lepší výkon díky provozu výhradně na 64bitových verzích OS a SQL Server,
 • jednodušší konfigurace pro historizaci ze systémů InTouch,
 • podpora ukládání a názorné zobrazení externích alarmů z řídicích systémů,
 • vícevrstvé architektury rozšířené o další hie­rarchicky nadřazené vrstvy systémů Historian (dříve jen dvě vrstvy),
 • vylepšené klientské aplikace Historian Client Desktop a Historian Client Web.

 

AVEVA Edge 2020

Software AVEVA Edge 2020 je určen pro vestavěné aplikace IIoT Edge, které zpracovávají data z různých zdrojů. Obsahuje více než 250 nativních komunikačních I/O ovladačů pro připojení na téměř jakýkoliv řídicí hardware (PLC, I/O aj.), čidla IIoT a další zařízení.

Díky svým rozsáhlým komunikačním možnostem je AVEVA Edge ideálně využitelný zejména v architekturách průmyslového internetu věcí (IIoT) a řídicích programech pro:

 • lokální soustředění a prvotní zpracování dat,
 • lokální nebo vzdálenou vizualizaci dat/informací,
 • publikaci dat do centrálního úložiště (cloud) pro zpřístupnění informací velkému množství oprávněných zájemců,
 • snadné zobrazení důležitých informací a metrik (KPI) na mobilních zařízeních.

AVEVA Edge je určen především pro provoz na jednoduchých koncových a vestavěných zařízeních, která jsou cenově dostupná, s operačními systémy Windows 10 IoT, Windows Embedded a Linux.

Výrobci strojů a koncoví uživatelé, OEM, nyní mohou prostřednictvím AVEVA Edge zapojit své dosud autonomní stroje nebo zařízení IIoT do integrovaných celků prostřednictvím sjednocujících supervizních vizualizačních HMI aplikací a historizačních archivačních systémů. To umožní ještě lépe porozumět jejich chodu a vzájemným souvislostem. Dříve rozptýlená zařízení se tak mohou stát nedílnou součástí většího automatizačního systému, který může být instalován na různých místech. Dokonce lze na dálku automaticky aktualizovat operační a aplikační software na jednotlivých zařízeních.

(Pantek CS)