Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Inline: malé, rychlé a výhodné automatizační jednotky

Jednotky Inline (Phoenix Contact), určené pro montáž do rozváděče, dovolují stavebnicově sestavit řídicí systém stroje, zařízení nebo výrobní linky. Sortiment zahrnuje jednotky pro sběr a distribuci vstupních a výstupních analogových i digitálních signálů, spouštěče motorů, jednotky určené pro ovládání pneumatických ventilů, řídicí jednotky a jednotky pro vykonávání různých specifických technologických funkcí. Velkou výhodou je možnost připojení k nejčastěji používaným provozním sběrnicím i průmyslovému Ethernetu. Nabídka modulů se neustále rozšiřuje: důkazem jsou dvě novinky popsané
v tomto článku.
 

Jednotka pro osm vstupů z odporových teploměrů

Osmikanálový modul s analogovými vstupy IB IL Temp 4/8 RTD/EF-PAC (obr. 1) z produktové řady Inline je určen pro připojení standardních signálů odporových snímačů teploty (Pt100, Pt1000, Ni100 a Ni1000) v čtyřvodičovém zapojení. Rozlišení lze podle požadované přesnosti zvolit jako dvanáctibitové nebo šestnáctibitové; doba zpracování analogového signálu je do 480 ms. Modul umožňuje nezávislou konfiguraci pro jednotlivé kanály a diagnostiku připojených senzorů.
 
Z hlediska odolnosti proti elektromagnetické interferenci je významná zejména necitlivost na rušení v oblasti 50 a 60 Hz. Výrobek se dodává se čtyřmi popisnými poli, vždy pro dva kanály.
 

Připojení modulárních I/O k EtherNet/IP

Komunikační modul pro EtherNet/IP IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC (obr. 2) nabízí možnost propojit vstupní a výstupní moduly systému Inline se sběrnicí EtherNet/IP. Lze takto celkem připojit až 63 rozšiřujících modulů, jako jsou digitální a analogové vstupy a výstupy, čítače, výkonové spínače nebo pneumatické prvky. Přímo v modulu je integrováno osm digitálních vstupů a čtyři digitální výstupy. V jednoduchých úlohách, kde je tento počet dostatečný, lze proto tuto jednotku použít i samostatně, bez rozšiřujících modulů. Konstrukční šířka modulu je pouhých 80 mm.
 
Prostřednictvím integrovaného webového serveru je možné konfigurovat připojený hardware a nastavovat potřebné parametry sítě EtherNet/IP.
 
Komunikační jednotka je vybavena tříportovým komunikačním přepínačem (switchem). Jeden port je připojen interně, zbylé dva jsou volně k dispozici. Standardními funkcemi jsou automatická detekce rychlosti 10/100 Mb/s nebo detekce zapojení kabelu (crossover).
 
Pro tvorbu projektů s EtherNet/IP zájemci naleznou na internetové stránce Phoenix Contact (www.select.phoenixcontact.com) soubor EDS se specifikacemi produktů.
 

Závěrem

Bližší informace o produktech a celé nabídce jednotek Inline najdou zájemci na webové stránce společnosti Phoenix Contact www.phoenixcontact.cz.
 
Ing. Václav Chytil,
manažer produktu Automation,
                                                                                                                                             Phoenix Contact
 
Obr. 1. Modul pro odporové snímače teploty IB IL Temp 4/8 RTD/EF-PAC
Obr. 2. Komunikační modul pro EtherNet/IP - IL BK DI8 DO4 2TX-PAC