Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Inkubátor ČVUT Inqbay podpoří začínající podnikatele

Podnikatelský inkubátor ČVUT Inqbay byl otevřen 10. října 2016 s cílem podporovat začínající podnikatele z řad studentů, výzkumníků a absolventů ČVUT v Praze, ale i všechny další perspektivní podnikatelské subjekty.

 

Studenti technických oborů vstupují často do podnikání s vizí a nápadem, ale chybí jim podnikatelské dovednosti. V tom jim

poskytne inkubátor systematickou pomoc. Pomůže jim rozvíjet jejich nápady, produkty či řešení a uvádět je na trh. Zkušení mentoři provedou začínající podnikatele podnikatelskými začátky a zprostředkují také pracovní kontakty. Inkubátor ČVUT Inqbay spolupracuje s domácími i zahraničními partnerskými inkubátory, univerzitami a investory. Podporuje přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe.

 

Výběr firem pro zařazení do inkubátoru probíhá dvakrát za rok: na jaře a na podzim. Do podzimní výzvy je možné se přihlásit do konce října. Stačí si stáhnout přihlášku ze stránky www.inqbay.cz, vyplnit ji a do 31. října 2016 zaslat e-mailem na adresu: ivo.stancek@cvut.cz.

(ev)