Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Iniciativa VDMA OPC Machine Vision vytvořila standardizované informační rozhraní pro strojové vidění

Schopnost strojů a zařízení komunikovat navzájem je základním předpokladem pro uskutečnění jakéhokoliv konceptu chytré výroby, průmyslového internetu věcí nebo průmyslu 4.0. Týká se to i zařízení a systémů strojového vidění. Divize strojového vidění německého sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA zřídila pracovní skupinu VDMA OPC Machine Vision, která vytvořila a 28. srpna zveřejnila první část Sdružené specifikace OPC pro strojové vidění – Companion Specification OPC Machine Vision. Specifikace využívá jako základ pro interoperabilitu různých systémů strojového vidění standard OPC UA.

Sdružená specifikace OPC Machine Vision vytváří informační model pro systémy strojového vidění: chytré kamery, snímače obrazu nebo jiné komponenty, které dokážou extrahovat informace z digitálních obrazů či videosekvencí. Je určena pro využití těchto systémů v průmyslu. Digitální obrazy nebo videa představují obecně prostorová data: jednorozměrná data z řádkových skenerů, dvourozměrná z obrazů pořízených klasickou kamerou, třírozměrné mraky bodů z 3D skenerů nebo data s časovými údaji v případě videosekvencí. Data mohou pocházet ze senzorů snímajících ve viditelném světle, infračerveném nebo ultrafialovém spektru, ze senzorů rentgenového záření, radarů, ultrazvukových senzorů, ale i z virtuálních senzorů.

Cílem specifikace je umožnit integraci systémů strojového vidění do systémů řízení výroby a informačních systémů podniku. Doplňuje nebo nahrazuje dosavadní rozhraní a přidává schopnosti vertikální i horizontální integrace. Umožňuje přenášet relevantní data dalším oprávněným uživatelům, ať je to jiný systém strojového vidění, řídicí systém (PLC, IPC) stroje, linky nebo celého závodu, systém SCADA, nebo jiný softwarový systém využívající informace strojového vidění.

Zveřejněná část 1 se věnuje řízení, správě konfigurace, receptur a výsledků a je dostupná na https://opcfoundation.org/developer-tools/specifications-opc-ua-information-models/opc-unified-architecture-for-machine-vision/. 

(Bk)