Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Iniciativa 3C

Iniciativa 3C

Dne 11. ledna 2007 se prezident Evropské komise José Manuel Barroso setkal s delegací vedoucích představitelů významných evropských elektroenergetických společností Larsem G. Josefssonem (Vattenfall) a Fulviem Contim (Enel), kteří představili novou globální iniciativu 3C (Combating Climate Change) pro boj proti změnám klimatu. Hlavním požadavkem je integrace otázek změn klimatu do světového obchodu a průmyslu. Prezident Barroso vyjádřil velkou podporu nově vznikající iniciativě a přislíbil jí spolupráci. Iniciativu podpořilo již více než patnáct společností po celém světě.

První základy iniciativy 3C položil Lars G. Jossefsson během čtrnáctého zasedání komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN CSD, New York, květen 2006), kde nastínil její základní obrysy. Zdůraznil potřebu, aby průmyslové společnosti vyjádřily jasný postoj ke změnám klimatu. Fulvio Conti řekl, že veškeré technické inovace by měly být vyvíjeny s ohledem jak na boj proti změnám klimatu, tak na zajištění zásobování energií. „Vlády, producenti a uživatelé musí být otevřeni novým řešením a technickým inovacím,“ zdůraznil Conti.

Hlavním záměrem iniciativy 3C je společná práce členských společností a dalších společností, které se k iniciativě připojí, přičemž cílem je kolektivně dospět k závěrům a vydat doporučení ohledně otázek ochrany klimatu. Více informací a přehled participujících společností mohou zájemci získat na www.combatclimatechange.org

Významnou roli v iniciativě hraje společnost Vattenfall, neboť představila celosvětový soubor možných opatření k ochraně klimatu (Global Climate Impact Abatement Map), který je výsledkem obsáhlé studie. Předmětem studie je celosvětové zmapování emisí skleníkových plynů a návrh opatření na jejich omezení. Konkrétní a vyčerpávající informace naleznou zájemci na www.vattenfall.com/climatemap

(jp)