Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Infračervený snímač teploty pro použití v dopravních prostředcích

číslo 11/2005

Infračervený snímač teploty pro použití v dopravních prostředcích

Infračervené snímače teploty se nepoužívají jen pro technická měření teploty v průmyslu nebo stavebnictví. Například na mezinárodním veletrhu osobních automobilů International Motor Show ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) Obr. 1. v září 2005 představila firma Siemens VDO Automotive prototyp infračerveného snímače určeného pro detekci chodců za snížené viditelnosti. Snímač, podobný přístrojům používaným pro noční vidění ve vojenství, zobrazuje předměty ve vzdálenosti až 150 m od automobilu. Digitálně zpracovaný obraz se může zobrazovat na průhledovém displeji nebo na TFT displeji na přístrojové desce (viz obrázek).

Snímač pracuje ve dvou frekvenčních rozsazích infračerveného spektra. V oblasti blízké viditelné části spektra se používají dva zdroje infračerveného záření zabudované v čelních světlometech. Odražené světlo je snímáno miniaturní kamerou umístěnou poblíž zpětného zrcátka. V dlouhovlnné oblasti spektra se obraz snímá kamerou umístěnou za mřížkou chladiče. Tato kamera přijímá infračervené záření emitované předměty v okolí automobilu. Snímaný obraz je zpracováván softwarem, který jej analyzuje a upozorní řidiče na přítomnost chodců před vozidlem.

Předpokládá se, že zařízení, které by mohlo přispět ke snížení počtu nehod, jež mají pro chodce často tragické následky, bude uvedeno na trh v roce 2008.
[Siemens Innovation News, 09/2005.]

(Bk)