Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Infračervené kamery Xenics pro průmysl, vědu a výzkum

Společnost Xenics nabízí unikátní infračervené kamery pro vědecké a průmyslové účely. Tato belgická firma se specializuje na výrobu kamer pracujících v pásmu infračerveného záření od 0,9 do 14 μm. Pokrývá tak oblast blízkého infračerveného, krátkovlnného a dlouhovlnného záření pro termografii.

 

SWIR – krátkovlnné infračervené zobrazování

Krátkovlnné infračervené zobrazování, tedy SWIR (Short Wave Infrared), využívá rozsah vlnových délek od 0,75 do asi 3 µm. Přestože světlo v pásmu SWIR není viditelné lidským okem, fotony jsou v interakci s objekty podobně jako ve viditelné oblasti. Na rozdíl od termografického snímání není snímáno vyzářené infračervené záření, ale fotony odražené od povrchu tělesa. Rozsah vlnových délek určuje, do jaké hloubky zkoumaného objektu fotony proniknou. Skutečnost, že odrazivost různých materiálů v infračervené oblasti je odlišná od viditelného spektra, lze využít např. k třídění objektů podle typu materiálu, z něhož jsou vyrobeny, ačkoliv ve viditelném spektru mají stejnou barvu. Tyto kamery jsou také velmi vhodné pro analýzu vad v polovodičových součástkách.
 
Kamery SWIR Xenics (obr. 1) lze rovněž použít v infračervené spektroskopii, k zobrazování velmi horkých předmětů apod. K dispozici jsou též řádkové kamery SWIR vhodné např. pro kontrolu na pásových dopravnících.
 

LWIR – dlouhovlnné infračervené (termografické) zobrazování

Dlouhovlnné infračervené zobrazování, tedy LWIR (Long Wave Infrared), využívá rozsah vlnových délek od 3 do 15 µm. Podobné použití má také středovlnné infračervené zobrazovaní (MWIR) v rozsahu 3 až 8 µm. K detekci a zobrazení záření v této části infračerveného spektra se používají termokamery, které poskytují obraz ve falešných barvách a umožňují přímo určit teplotu měřeného objektu nebo obraz dále zpracovávat pomocí vhodného softwaru. Pro přesné měření teploty je však nutná dobrá kalibrace termokamery v požadovaném rozsahu teplot.
 
Termokamery mají rozsáhlé využití jak v průmyslu, tak ve vědě a výzkumu. Mezi příklady použití patří např. detekce teploty strusky a jiných metalurgických médií v ocelářském průmyslu, monitorování tvářecích procesů při výrobě plastů, diagnostika chemických reakcí, monitorování teploty prostředí pro prevenci požárů, kontrola a testování elektrických částí (např. motorů, transformátorů, vedení vysokého napětí), měření teploty osob na letištích při chřipkových epidemiích atd.
 
Společnost Xenics nabízí ucelenou řadu kamer MWIR a LWIR (obr. 2) pro všechny typy úloh.
 
Potřebnou technickou podporu a pomoc při výběru infračervených kamer může poskytnout díky mnohaletým zkušenostem v této oblasti a širokému zaměření akciová společnost ELCOM. Všechny kamery lze předvést a vyzkoušet ve firemní laboratoři nebo přímo u zákazníka.
Ing. Jakub Novák, ELCOM, a. s. 
Obr. 1. Kompaktní digitální kamera SWIR XEVA 2.5-320
Obr. 2. Kamera LWIR Gobi-640 s velkým rozlišením a výstupem GigE