Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Infotherma 2023 – plně obsazeno

Ve dnech 23. až 26. ledna 2023 se v Ostravě konala tradiční výstava Infotherma. Letos šlo již o 28. ročník. Za dobu své existence se tato mezinárodní výstava vyvíjela, změnila lokalitu a nyní je to významná akce, kde se představují trendy v energetice především z pohledu uživatelů.

 

Situace na trhu s energiemi zasáhla naprosto všechny spotřebitele, a proto byl zájem o tuto akci obrovský jak ze strany vystavujících – 305 stánků ve čtyřech halách a ve stanech a vozech na venkovních stanovištích –,
tak ze strany návštěvníků, jichž přišlo podle předběžné zprávy 25 tisíc. O zájmu svědčí to, že na chodbách nebylo k hnutí a některým vystavovatelům již druhý den čtyřdenní akce docházely prospekty.

 

Posun k uceleným řešením energetiky

Vystavovatelé zde prezentovali kotle všech možných typů, tepelná čerpadla, palivo, kombinace nejrůznějších zdrojů tepla, dále fotovoltaické panely a další obnovitelné zdroje, hospodaření s energiemi a řízení jejich spotřeby.

Bylo možné zaregistrovat výrazný vývoj směrem k uceleným řešením, určeným nejen pro rozsáhlé budovy a komplexy budov, ale i pro malé rodinné domky. Byly prezentovány příklady řízení energetických systémů na základě zpracování modelů soustav sestavených po dlouhodobém sledování jejich chování v různých situacích – v létě, zimě, o víkendu, v noci apod. Po vyhodnocení a analýze vlivů bylo navrženo řízení jak jednotlivých energetických zdrojů, tak celého systému. A nejen to. Dodavatel je schopen celou akci financovat, vyprojektovat a po dohodě i provozovat. O takovém přístupu jsme v minulosti jen snili, ale již jsou k dispozici referenční projekty, které efektivitu tohoto přístupu dokladují.

 

Úložiště energie

Pozornost upoutala i bateriová úložiště s inteligencí umožňující nejen ukládání elektrické energie z vlastní výroby, ale také její efektivní obchodování na spotovém trhu, a to vše bez zásahu vlastníka úložiště. Vychází se ze znalostí možností vlastní výroby, předpovědí počasí a také cen energií na druhý den na burze. To dovoluje prodávat vlastní přebytky, popř. nakupovat v době nízkých cen, uložit a opět prodávat v době energetických špiček. Tento přístup může být velmi atraktivní pro mnoho uživatelů, od domácností a jednotlivých spotřebitelů až po energetická společenství.

 

Vodík jako energetické médium

Nelze se nezmínit o dalších médiích, která si otevírají cestu k budoucím uživatelům. Jde především o vodík. Byly prezentovány vodíkové turbíny, které mohou pracovat se směsí vodíku a dalších plynů (zemního plynu, bioplynu apod.), ale i zdroje se spalováním čistého vodíku. Součástí systému jsou také zařízení na výrobu vodíku a jeho úložiště. A nejde pouze o nějakou vizi. Byly prezentovány konkrétní příklady provozovaných zařízení. Využití vodíku je zajímavé pro větší komplexy budov, jako jsou nemocnice, obchodní centra apod.

 

Technika pro měření a regulaci

Mnoho vystavovatelů se věnovalo technice měření, regulace a řízení všech médií, včetně komunikačních sítí, řídicích systémů, programovatelných automatů a další automatizační techniky. Nabídka byla směrována jak pro drobné uživatele, tak pro velké spotřebitele. K měřidlům spotřeby energií již automaticky patří i systémy vzdáleného sběru dat. Moderní energetické systémy dokážou komunikovat se svým okolím, sdílet informace a popř. být na dálku nastavovány nebo optimalizovány.

 

Doprovodný program se věnoval technickým řešením i dotacím

K výstavě Infotherma patří obsáhlý doprovodný program, který zahrnoval prezentace ve třech sálech po celou dobu veletrhu, mnoho odborných seminářů, poradenských míst a diskusních fór. Zájemci se mohli detailně seznámit nejen s technickými parametry různých řešení, ale též s možnostmi dotací a metodikami jejich získání, s novými právními předpisy a změnami starších, s aktuálními cenami energií jednotlivých dodavatelů a vhodným postupem jejich výběru na základě konkrétní situace. Značný zájem byl o legislativu rozúčtování tepla a teplé vody nebo o novinky v programu Nová zelená úsporám.

 

Vize výstavy Infotherma

Infotherma se vyvíjí. Poskytuje důležité informace v oblasti všech témat spojených s energiemi. Věnuje se kotlům, tepelným čerpadlům, fotovoltaice, vodním elektrárnám, rozvodům energií, topidlům, vzduchotechnice, vodě a kanalizacím, čerpadlům, akumulacím energie, řízením spotřeby a metodám optimalizace. Nově také propojování všech možných zdrojů dat a efektivitě od projektu přes realizaci po provozování energetiky v malých a středních budovách. Návštěvníci mohou na výstavě najít informace o řízení energetického hospodářství v chytrých budovách a komplexech budov. Je pouze otázkou, zda se tyto systémy stanou součástí větší množiny systémů řízení budov, které kromě energetiky zahrnují řízení přístupu, zabezpečení, kamerové systémy, monitorování pracovních podmínek, plánování obsazenosti a další úkoly spojené s provozem budov.

 

Radim Adam