Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Infotherma 2019: vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje

Ve dnech 21. až 24. ledna 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. mezinárodní výstava Infotherma, věnovaná vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních objektech.

V České republice jde o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky přispívajícími k tepelné pohodě v domech a domácnostech. Výstava mapuje technický pokrok a je každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Úzké zaměření výstavy se těší stále větší pozornosti návštěvníků zejména proto, že české domácnosti vynakládají velkou část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně jde o 21 % výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou letošního 26. ročníku výstavy Infotherma bude vstupní expozice moderního domu s využitím prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění. Zakomponovány zde budou ukázky stavebních materiálů, možné alternativy vytápění, větrání, klimatizace, rozvodů tepla a vody, výroby elektřiny včetně jejího skladování apod.

Součástí výstavy tradičně bude internetová hlasovací soutěž Top výrobky vystavovatelů Infothermy, kde budou jednotliví vystavovatelé prezentovat své nejúspěšnější, nejzdařilejší, nejhezčí, nejprodávanější a nejúspornější produkty. Vybrané exponáty bude možné vidět ve vstupním pavilonu výstaviště. Soutěž proběhne pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Na výstavě budou zveřejněny výsledky soutěže Realizace roku 2018 ve stínicí technice, kterou zastřešuje Sdružení výrobců stínicí techniky.

Ve spolupráci s informačním a zpravodajským portálem www.skypaper.cz je jako součást výstavy Infotherma 2019 připravována soutěž Nejlepší smart produkt – technologie, inovace, projekt.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru se uskuteční konference na témata:

 • chytrý dům – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách,
 • slunce v domě – možnosti, jak v domácnosti využít a uskladnit sluneční energii,
 • možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost),
 • energetická soběstačnost domácnosti.

Další část odborného doprovodného programu se soustředí ve vstupním pavilonu A1, kde se bude diskutovat např. o těchto tématech:

 • tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace,
 • zelené střechy – šance pro budoucnost,
 • ventilační tepelná čerpadla,
 • instalace a servis TZB,
 • model energeticky nezávislého objektu v kontextu nízkouhlíkového hospodářství,
 • miniaturní tepelná čerpadla,
 • moderní vytápění krbovými a kachlovými kamny,
 • inteligentní podlahové vytápění a ochranné systémy s topnými kabely,
 • úsporné větrání s rekuperací tepla.

Každoročně se na doprovodném programu podílejí přední odborníci z oborů vytápění a úspor energií.

Na výstavě se bude diskutovat také o otázce zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a o využití nejperspektivnějších zdrojů obnovitelné energie. Své místo zde bude mít i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Výstaviště zcela zaplněné více než 340 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje. Více na www.infotherma.cz.

 (Agentura Inforpres)