Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Information Systems and Technologies for Industry – ISTI Forum 2006

číslo 6/2006

Information Systems and Technologies for Industry – ISTI Forum 2006

Ve dnech 1. a 2. března 2006 se ve sportovním a konferenčním centru v Nymburce uskutečnila odborná firemní konference Information Systems and Technologies for Industry – ISTI Forum 2006. Jako přednášející a popř. vystavovatelé se představili zástupci 21 společností. Celkem se akce zúčastnilo 97 odborníků z celé ČR a také ze Slovenska. Jednotlivá, asi půl- až jednohodinová vystoupení byla uspořádána do pěti tematických bloků v zásadě respektujících logickou strukturu zpracování výrobních dat a informací v průmyslovém podniku.

Problematice plánování výroby, dispečinku zakázek a optimalizaci obchodních procesů se především věnovali zástupci společností K2 atmitec, s. r. o., LCS International, a. s., Deloitte Central Europe Ltd., Geac, s. r. o., a Humusoft s. r. o. Společnosti ICZ a. s. a Ness Czech s. r. o. uvedly svou představu zajišťování tohoto typu služeb formou outsourcingu a společnost Vema, a. s., představila svůj systém informační podpory v oblasti odměňování.

Největší pozornost na konferenci poutala oblast informačních systémů pro výrobu (Manufacturing Execution System – MES). A to jak v dílčích pohledech na možnosti sběru, archivace a validace technologických dat (firmy EG – Expert, s. r. o., Gaben spol. s r. o., Sun Microsystems Czech, s. r. o.) a řízení údržby, správy majetku a podpory interních i externích uživatelů (ABB s. r. o., Crux information technology, s. r. o., HSI, spol. s r. o., Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s.), tak v podobě nabídky komplexních řešení typu MES (Kontron Czech s. r. o., Rockwell Automation, s. r. o., Sidat spol. s r. o.).

Na výstavce své produkty představily firmy Ivar a. s., Oki Systems (Czech and Slovak) s. r. o. a StatSoft CR s. r. o.

Přednášející se vesměs neomezovali na pouhý popis produktů. Představeno bylo mnoho „živých„ systémů, nástinů vhodných metodik implementace i konkrétních referenčních řešení apod. Po vystoupeních vesměs následovala jednání zástupců dotyčných firem se zájemci o jejich produkty ve zvlášť vyhrazeném prostoru.

Další podrobnosti o akci ISTI Forum 2006, včetně anotací jednotlivých přednášek a fotoarchivu, lze nalézt na adrese http://www.istiforum.com, popř. získat kontaktem na pořádající agenturu AD&M (http://www.adam-ova.cz), kde je také možné objednat tištěný sborník s anotacemi přednášek a jejich úplnými texty na CD-ROM a různými firemními informačními materiály.

Akce charakteru ISTI 2006 cílená na problematiku MES v celé její současné šíři dosud podle ohlasů zúčastněných v ČR chyběla. Velmi příznivě byla pro kvalitu poskytnutých informací i organizačního zajištění přijata nejen tato první konference s výstavkou, ale stejně je přijímána i celá iniciativa ISTI. Organizátoři jsou přesvědčeni, že tato inciativa má dobré předpoklady k dalšímu rozvoji a trvalé aktivitě, a vítají v tomto směru, cestou uvedených webových adres, veškeré náměty.

(ra)