Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Informační technika pro průmysl – IS 4 Industry Forum 2009

Odborná konference Informační systémy a technologie pro průmysl – IS 4 Industry Forum 2009 se uskuteční v Konferenčním a sportovním centru v Nymburku ve dnech 4. až 5. března 2009. Akce je tradičně zaměřena především na prezentaci produktů a služeb, případových studií a referencí v oblasti IS pro výrobní podniky formou přednášek a souběžné stolní výstavky produktů. Konference samotná bude organizována v tematických blocích podle těchto základních procesů v podniku:
  • obchodní procesy: marketing, obchod, CRM, servis, základní plán,
  • výroba: APS, sledování výroby a genealogie produktu, řízení a optimalizace procesů, sběr dat z procesu, péče o kvalitu, řízení personálu (odvádění výroby, podklady pro mzdy), dispečerské řízení výrobních jednotek, analýzy výkonnosti,
  • logistika: SCM, zajištění zdrojů (suroviny, personál, energie), dokumentace, nákup (aukce, výběrová řízení), správa skladů, dopravní prostředky, sledování dodávek,
  • inovace: CAD/CAM, PLM, TPV, správa technické dokumentace, správa výrobních postupů,
  • správa podniku: účetnictví, ekonomika, MIS, výkaznictví, optimalizace procesů, ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví, vozový park, ostraha, právní služby,
  • správa majetku: správa budov, technologického zařízení, duševního vlastnictví a informačních systémů, investiční činnost, údržba (reaktivní, preventivní a prediktivní),
  • správa lidských zdrojů: personální evidence, nábory, výkaznictví, rozvoj pracovníků, mzdové účetnictví, přístupové systémy, identifikační systémy, stravování, benefity.
Akce pokračuje v dlouholeté úspěšné historii setkávání na téma IS v průmyslovém podniku pořádaných agenturou AD&M (http://www.adam-ova.cz). Zájemci o aktivní i pasivní účast najdou aktualizované informace o připravované akci na portálu http://www.is4industry.eu, kde jsou v záložce Seznam firem u firmy AD&M/Detail dostupné krátké videozáznamy z loňské akce a její vyhodnocení. Prostřednictvím uvedeného portálu budou také dostupné informace o prezentujících se firmách a jejich produktech.
(ad)