Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Informační systémy a data

číslo 10/2005

Informační systémy a data

Bez informačních systémů si dokáže řízení jakéhokoliv procesu představit jen málokdo z nás. Kdo se však zamýšlel nad tím, jaké jsou souvislosti mezi následnou prezentací a vyhodnocením (interpretací) dat a mezi kvalitou dat, která do systému vstupují?

Zde je vhodné připomenout si definici obou pojmů: „Data (jednotné číslo datum, lze i údaj, přestože pojem údaj je často používán jako obecný výraz pro data i informace) jsou většinou chápána jako statická fakta, časově nezávislá. Odrážejí stav reality v určitém okamžiku, a proto je nelze měnit. Lze pouze získávat nová data o realitě v jiném časovém okamžiku. Smyslem zpracovaní dat je vytvořit informaci. Informace je význam přisouzený datům, tj. to, co vyplývá z analýz, zpracování a prezentace dat v takové formě, která bude vhodná pro rozhodovací proces. V tomto smyslu lze na data pohlížet jako na objektivní reprezentanty určitých událostí a procesů. Naopak informace je subjektivní a existující pouze ve vztahu k příjemci-uživateli.„

Z uvedeného lze vyvodit několik závěrů:

  • kvalita informace odpovídá kvalitě vstupních dat,

  • pro možnost sledovat procesy v jejich dynamice je třeba stanovit vhodnou periodu pro snímání nebo pořizování statických dat,

  • data jsou objektivní, zatímco informace subjektivní, a tudíž souvisejí s nastavením systému,

  • každý příjemce-uživatel má jiné požadavky na formát a strukturu jemu předkládaných informací.

Při pohledu na problém z úhlu výrobní organizace lze každý subjekt přijímající a vyhodnocující informace zatřídit do jedné z těchto čtyř oblastí (s jejich typickými nástroji):

  1. Řízení organizace (manažerské informační systémy, systémy pro řízení kvality).
  2. Operativní řízení procesů (podnikové informační systémy).
  3. Řízení výroby (výrobní informační systémy),
  4. Řízení technologie (systémy typu SCADA).

Všechny tyto systémy pracují s daty, a to vkládanými jak ručně, tak i prostřednictvím automatizovaného sběru dat. A jak bylo řečeno, kvalita informace odpovídá kvalitě, s jakou jsou pořízena vstupní data do systému. Proto je třeba se vždy snažit pořizovat co nejvíce dat automaticky, bez možného vlivu lidské chyby či nepřesnosti. Pro shromažďování takto pořízených dat se používají koncentrátory dat, které na jednu stranu zajišťují archivaci dat z technologického zařízení a na druhou stranu poskytují informačním systémům data v odpovídajícím formátu a kvalitě. Jedním z takových zařízení dostupných na našem trhu je nyní systém UNO-2000/3000.

UNO-2000/3000, univerzální vestavné PC, odolné a spolehlivé

Vedle funkce koncentrátoru dat lze vestavné (embedded) systémy UNO-2000/3000 díky otevřené architektuře, variabilitě, robustní konstrukci, široké nabídce komunikačních rozhraní, podpoře běžně používaných operačních systémů a velké spolehlivosti využít také k realizaci tzv. softlogic řídicích jednotek, komunikačních uzlů systémů pro sledování budov, řídicích jednotek sběrnicových systémů atd. Základem řady UNO-2000/3000 jsou kompaktní jednodeskové počítače s procesory Geode GX1 300 MHz, Celeron 400/650 MHz a Pentium M 1 GHz.

Jednotky řady UNO lze vzhledem k jejich speciální konstrukci a robustnímu provedení používat i v extrémních provozních podmínkách, včetně mechanických (odolávají vibracím až do 2 g a rázům až 50 g). Důraz na použití netočivých prvků a procesorů s malou spotřebou integrovaných na deskách zvyšuje spolehlivost systémů a nabízí široký rozsah pracovních teplot (–10 až +55 °C).

Otevřená architektura s podporou vestavných OS

Řada UNO nabízí svým uživatelům otevřenou systémovou architekturu navrženou s ohledem na požadavky z oblasti automatizace. V praxi to znamená možnost vybrat si z rozsáhlé nabídky rozhraní, jako jsou RS-232/422/485, Ethernet, USB, compact flash, karty do PC, VGA, digitální I/O, CAN atd. Uživatel tak může připojit takřka jakékoliv zařízení k jakémukoliv systému či komunikační síti. S kartou PCMCIA lze realizovat bezdrátové připojení k síti Ethernet (vhodné pro mobilní použití) a přes příslušný komunikační modul připojený k jednotce UNO s využitím rozhraní COM lze komunikovat prostřednictvím GSM/GPRS.

Komplexní nabídka informačních systémů

Společnost Future Engineering, a. s., dodává nejen systémy pro průmyslovou automatizaci, ale také výrobní informační systémy, podnikové informační systémy (Microsoft Business Solution Navision) a systémy pro řízení jakosti (QMS), včetně jejich počítačové podpory (CAQ).

(Future Engineering, a. s.)

Future ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 541 425 911
fax: 541 425 999
e-mail: ics@future.cz
http://www.future.cz