Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

InfoAgent – prezentace a analýza dat pro Plant Intelligence

číslo 8-9/2002

InfoAgent – prezentace a analýza dat pro Plant Intelligence

Plant Intelligence
Na současném silně konkurenčním celosvětovém trhu je pro potenciální úspěch rozhodující neustálé zlepšování všech provozních činností. Cílem každého výrobce je zvyšování objemu, kvality a efektivity výroby při současném snížení nákladů. To je možné pouze tehdy, bude-li každý oprávněný pracovník na každém stupni řízení schopen získat v reálném čase správné informace, aby mohl činit správná rozhodnutí.

Obr. 1.

Plant Intelligence představuje nejen shromažďování a centralizaci všech potřebných celopodnikových výrobních i nevýrobních dat, ale též transformaci těchto dat na potřebné obchodní, manažerské a řídicí informace a poskytování těchto informací správným lidem, na správných místech a ve správnou dobu.

Intellution Dynamics
Společnost Intellution, jeden z celosvětových lídrů na poli softwaru pro průmyslovou automatizaci, je tvůrcem rodiny softwarových produktů Intellution Dynamics. Při realizaci všech komponent zaměřil své úsilí především na splnění požadavků Plant Intelligence. Intellution Dynamics v současnosti obsahuje tyto moduly:

  • iFix – grafický nástroj SCADA/HMI pro tvorbu aplikací určených k vizualizaci a superviznímu řízení výrobního procesu,
  • iVisualize – vizualizační software, který umožňuje uživatelům přístup, prohlížení a modifikaci výrobních dat na operátorských panelech na platformě MS Windows CE,
  • iHistorian – celopodnikový databázový server určený ke shromažďování, archivaci a distribuci obrovských objemů provozních dat v reálném čase,
  • infoAgent – analytický a prezentační modul pro prohlížení a zpracování dat prostřednictvím internetu a intranetu,
  • iDownTime – sledování, analýza a organizace širokého spektra výrobních událostí, včetně odstávek a prostojů zařízení, alarmů a výstrah,
  • iBatch – monitorování a automatizované řízení dávkových procesů,
  • iWorkinstruction – doplněk aplikace iBatch pro implementaci elektronického pracovního pokynu a elektronického podpisu k dosažení shody s normou FDA 21 CFR část 11.

infoAgent
infoAgent je nejnovějším produktem rodiny Intellution Dynamics a je určen k analýze, distribuci a prezentaci dat nashromážděných v archivu datového serveru iHistorian prostřednictvím internetu a intranetu.

Obr. 2.

V produktu infoAgent jsou sdruženy rozsáhlé možnosti archivování a poskytování dat iHistorianu s robustními webovými komponentami (Internet Information Services) a s jednoduchostí a dostupností prohlížeče Microsoft Internet Explorer, doplněné o mocné analytické a prezentační nástroje.

Jádrem produktu je infoAgent server, který běží jako služba na počítači, němž jsou nainstalovány Microsoft Internet Information Services. K tomuto serveru přistupují všichni uživatelé pouze prostřednictvím aplikace Microsoft Internet Explorer s doinstalovaným appletem Java plug-in. Také pro vývoj vlastní aplikace je použit pouze Internet Explorer a veškerá vytvořená zobrazení se přímo ukládají na server. Tento přístup je mnohem účinnější než u mnoha jiných webových vizualizačních produktů, které vyžadují nejprve samostatný vývoj v aplikaci MS Windows s následným zkopírováním na webový server.

Také uživatelé na klientských počítačích nepotřebují žádná speciální školení, dostačující je základní znalost webového prohlížeče. Navigace mezi jednotlivými zobrazeními je snadná díky tlačítkům, odkazům a navigačnímu stromu. Osobní nastavení umožňuje definovat množinu dostupných zobrazení pro každého uživatele zvlášť.

InfoAgent poskytuje pro prezentaci a analýzu dat mnoho možností. Kromě běžných kreslicích nástrojů, statické grafiky, tlačítek a odkazů jsou k dispozici též speciální datová propojení a objekty pro zobrazení časových průběhů. Je možné nejen zobrazovat časové průběhy analogových a diskrétních veličin, ale též sledovat změny hodnoty textových řetězců. Dokonce lze zobrazovat vzájemné závislosti veličin a skládat grafy přes sebe a tak snadněji odhalit vzájemné rozdíly (např. pro porovnání aktuální výrobní dávky s tzv. zlatou referenční dávkou). Vynikající funkcí je tzv. event trending, tj. zobrazení průběhu hodnoty libovolné technologické veličiny v intervalu odvozeném od výskytu nějaké události, bez nutné znalosti přesných časových mezí. K datům zobrazeným v grafech lze přidávat poznámky a komentáře např. výrobních anomálií a kdykoli později je zobrazit, opravit nebo vytisknout.

InfoAgent podporuje nejrůznější výpočty a agregace včetně průměru, maxima, minima, odchylek, interpolací apod.

Zobrazení InfoAgentu není nutné prohlížet jen v Microsoft Internet Exploreru, ale mohou být snadno integrována do jakékoliv aplikace nebo systému podporujícího ActiveX (SAP, iFix, apod.) a doplnit tak zobrazované údaje o další agregace a analýzy. Prostřednictvím odkazů mohou být zobrazení infoAgentu též začleněna do globálního firemního internetového portálu, který pak dokáže poskytnout komplexní pohled na celopodniková data a informace ve všech jejich souvislostech.

Přínosy řešení s využitím platformy infoAgent jsou zejména možnost zjištění a lepšího pochopení výrobních problémů, získání znalostí, kde k problémům dochází, vyřazení vadné produkce a tím následně zvýšení kvality výroby a spokojenosti zákazníků.

Ing. Pavel Říha, UNIS, spol. s r. o.
(priha@unis.cz)

UNIS, spol. s r. o.
Jundrovská 33
624 00 Brno
tel.: 05/41 51 51 11
fax: 05/41 21 03 61
e-mail: unis@unis.cz
http://www.unis.cz

Inzerce zpět