Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Industry 4.0 – identifikace forem a nástrojů

Formy vstřikovacích lisů podléhají opotřebení, proto musí být pravidelně kontrolovány a udržovány. Intervaly prohlídek často závisejí pouze na zkušenostech jednotlivých zaměstnanců nebo na ručně psaných záznamech o využití forem. Ty ale nemusí být vždy k dispozici, a tak jsou v mnoha případech prohlídky a údržba prováděny až tehdy, když vyráběné díly nesplňují požadované parametry nebo vznikne závada na formě. Důsledkem toho jsou neplánované odstávky a časové a finanční ztráty.

 
Pro tyto případy vyvinula společnost Balluff systém Mold ID, který sleduje plánované intervaly údržby a zároveň poskytuje větší transparentnost při manipulaci s formami. Forma je před instalací na vstřikovací lis připravována v předehřívací stanici (obr. 1). Po instalaci na stroj vykoná určený počet cyklů a je nutné ji demontovat, zkontrolovat a vyčistit, popř. opravit. Formy, které právě nejsou používány, jsou uloženy ve skladu. Mold ID dokáže díky vlastnostem průmyslové identifikační techniky RFID sledovat používání forem a zajištuje jejich optimální využití.
 
Systém Mold ID je autonomní systém, který může být dodatečně instalován na jakékoliv stroje bez nutnosti zásahu do jejich řízení. Každá forma může být osazena robustním nosičem dat RFID pro identifikaci formy, záznam počtu cyklů a provozních parametrů. K dispozici jsou datové nosiče pro všechny druhy forem; jejich výběr závisí na konkrétních provozních podmínkách (obr. 2). Přenos dat z čtecí a zapisovací hlavy (obr. 3) k nosiči dat je bezkontaktní. Data z čtecí a zapisovací hlavy mohou být kdykoliv vyvolána prostřednictvím mobilní čtečky (obr. 4), popř. tabletu nebo chytrého telefonu s NFC (např. pro potřeby auditu). Mobilní čtecí zařízení je využíváno nejen ke čtení a zapisování dat, ale také k inicializaci nosičů dat a ke stanovení limitních hodnot využití formy. Přístup k údajům a nastavení je chráněn heslem. Pro spolehlivé počítání pracovních cyklů jsou obvykle využívány impulzy z indukčního nebo optického snímače na stroji. Systém Mold ID zajištuje, že nedojde k záměně forem, a zároveň poskytuje objektivní informace o údržbě v závislosti na stavu formy. Tím se prodlužuje životnost formy a zlepšuje se spolehlivost během provozu, zvyšuje se produktivita a zlepšuje efektivita výroby.
 
Přímou zpětnou vazbu o aktuálním stavu formy operátorům stroje poskytuje signalizační maják SmartLight (obr. 5). Pro každou formu mohou být nastaveny individuální mezní hodnoty varovných hlášení. Maják, který signalizuje stav aktuálně používané formy, je dobře viditelný i z dálky. Zelené světlo signalizuje, že forma byla identifikována a je v pořádku. Po dosažení určeného počtu cyklů se na majáku objeví žluté pole, jež se postupně zvětšuje na úkor pole zeleného. Nakonec,
po dosažení limitního počtu cyklů, začne maják svítit červeně a formu je třeba neprodleně zkontrolovat, popř. opravit. Modré světlo signalizuje, že systém provádí vnitřní diagnostiku, svítí-li celý maják žlutě, bez zeleného pole, znamená to, že systém neidentifikoval žádnou formu.
 
Systém Mold ID může být prostřednictvím sítě LAN, WiFi nebo Powerline připojen také k řídicímu nebo informačnímu systému výroby ERP nebo MES. Jako komunikační brána a současně jako ovladač majáku SmartLight funguje řídicí jednotka Mold ID (obr. 6), což je v podstatě průmyslový počítač vybavený potřebným softwarem. Výsledkem je pohodlný přístup k datům odkudkoliv, kde je to třeba.
 
Systém Mold ID je jasným a praktickým příkladem naplnění koncepce Industry 4.0 v praxi.
Obr. 1. Formy vstřikovacího lisu v předehřívací stanici
Obr. 2. Příklady datových nosičů RFID pro systém Mold ID
Obr. 3. Čtecí a zapisovací hlava
Obr. 4. Mobilní čtečka pro komunikaci se čtecí a zapisovací hlavou
Obr. 5. Signalizační maják SmartLight
Obr. 6. Řídicí jednotka Mold ID funguje jako ovladač pro maják SmartLight a jako komunikační brána pro síť LAN