Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Industry 4.0

Termín Industry 4.0 je v poslední době často zmiňován především v prostředí průmyslových výrobních podniků a stává se jakýmsi moderním zaklínadlem. Bývá označován také jako čtvrtá průmyslová revoluce a jsou s ním spojovány některé další termíny, které hýbou světem techniky – big data, internet věcí (IoT – Internet of Things), chytrá továrna (smart factory) či M2M (Machine To Machine). Ale co vlastně Industry 4.0 je a k čemu je její případná implementace průmyslovým či výrobním podnikům?

 
Industry 4.0 je termín, který začaly používat německé vládní instituce pro moderní, pokrokovou automatizaci výroby. Poprvé se termín objevil při příležitosti Hannover Messe v roce 2011 a zastřešoval současné progresivní technické směry v průmyslové výrobě. Základní vizí Industry 4.0 je chytrá továrna (smart factory), což je systém, který prostřednictvím snímačů na strojích monitoruje prostředí a provádí decentralizovaná, ale vysoce kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby. Druhou základní vizí Industry 4.0 je on-line propojení celého hodnotového řetězce konkrétního výrobce – a to až směrem k zákazníkům na straně jedné a směrem k dodavatelům na straně druhé.
 
Po zavedení Industry 4.0 přestává být výrobní továrna jen nákladovým střediskem, jehož provoz lze zefektivnit pouze prostřednictvím úspory nákladů. Výroba by měla být schopna být střediskem zisku, které dokáže pružně reagovat na změněnou situaci – na trhu (tzn. směrem k odběratelům), ale i na základě aktuálních odběratelských vazeb (nedostupnost komponent či krátkodobé promoakce dodavatelů). Změna z nákladového střediska na středisko zisku je nesmírně lákavá pro každého výrobce, a proto i celý koncept Industry 4.0 je velmi atraktivní.
 
Koncept Industry 4.0 se pohybuje po šesti základních osách:
  • Interoperabilita je schopnost chytrých strojů a lidí spolu komunikovat.
  • Virtualizace je schopnost vytvořit virtuální model (resp. kopii) chytré továrny. Při virtualizaci se používají reálně získané údaje (především z čidel strojů), které se aplikují na model chytré továrny.
  • Decentralizace je schopnost každého stroje činit decentralizovaná a přitom maximálně kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby.
  • Vše musí probíhat v reálném čase.
  • Orientace na služby, a to jak na služby poskytované, tak i na služby nakupované.
  • Modularita jako předpoklad flexibility, tj. schopnosti chytré továrny adaptovat se na změněné požadavky.
 
Industry 4.0 není ve skutečnosti revolucí, ale evolucí. Využívá technické prostředky, které jsou již delší dobu na trhu a dozrály do plně použitelného a integrovatelného stavu. Ale význam zavedení konceptu Industry 4.0 je revoluční, přínosy posouvají výrobce mezi světovou špičku. Naproti tomu může ignorování Industry 4.0 vést k naprosté ztrátě konkurenceschopnosti, a to nejen na globalizovaném trhu, ale i na trhu lokálním. Avšak pro implementaci Industry 4.0 již dnes existují nástroje. Jedním z předních dodavatelů takových nástrojů je i německá společnost EPLAN, která koncept Industry 4.0 nejen podporuje, ale rovněž pomáhá svým zákazníkům s jeho zavedením do reálné praxe.

(ed)