Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications na Hannover Messe 2023

Jádrem digitální transformace ve všech ekonomických a sociálních oblastech je konektivita. Bezdrátové komunikační systémy nabízejí obrovské příležitosti pro výstavbu flexibilních, škálovatelných sítí přizpůsobených specifickým potřebám průmyslu. Na veletrhu Hannover Messe 2023 proto tři partneři, dvě asociace, VDMA a ZVEI, a Deutsche Messe, pořadatel veletrhu, společně představí projekt Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications.

 

Německá asociace výrobců strojů a zařízení VDMA bude zastoupena pracovní skupinou WCM (Wireless Communication for Machines), sdružení elektroinženýrů ZVEI bude zastoupeno aliancí 5G-ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation) a Deutsche Messe přinese do projektu svou kampusovou síť 5G Smart Venue. Cílem partnerů bude na konkrétních příkladech ukázat, jaké technické novinky v oblasti bezdrátových komunikací již existují, které lze konkrétně použít v praxi a které jsou zatím jen konceptem a bude je třeba v budoucnu dále vyvíjet.

Podmínky pro splnění tohoto cíle budou na Hannover Messe ideální. Setkávají se tu na jednom místě odborníci, firmy a výzkumné instituce z různých oborů průmyslu. Aliance 5G-ACIA a pracovní skupina WCM si zde budou moci vyměňovat své předchozí zkušenosti a budoucí vize.

„Systémy bezdrátové komunikace budou v nadcházejících letech patřit mezi nejdůležitější stavební kameny na cestě k digitální transformaci průmyslu. Velká část úspěchu spočívá v posílení mezioborového dialogu, který zajišťuje, že jsou plně zohledněna specifika a potřeby odvětví. Projekt Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications spojuje všechny účastníky této mladé komunity a nabízí zainteresovaným stranám jedinečnou příležitost být součástí této inovativní síly,“ uvedl Dr. Reinhard Heister, výkonný ředitel pracovní skupiny WCM VDMA.

„Průmyslové sítě 5G a průmysl 4.0: na veletrhu Hannover Messe se sejde to, co k sobě logicky patří a co umožňuje dosahovat větší efektivity, flexibility a produktivity. Technický základ vyvinutý 5G-ACIA je dostupný a lze jej používat po celém světě. Pro nadcházející nárůst trhu je důležité relevantním cílovým skupinám jasně demonstrovat interakci mezi průmyslovými sítěmi 5G a průmyslem 4.0 – Hannover Messe k tomu nabízí perfektní scénu,“ vysvětlil Gunther Koschnick, ředitel ZVEI.

Marcus Eibach, vedoucí oddělení 5G Smart Venue & Technology Innovations ve společnosti Deutsche Messe, sdělil: „Synergie vytvořené spojením tří partnerů aktivních v oblasti bezdrátových sítí 5G v jednom projektu na Hannover Messe budou velmi přínosné. Na veletrhu se totiž setkává celý průmysl jako potenciální odběratelský sektor pro bezdrátovou komunikační infrastrukturu. Všichni důležití partneři, společnosti a asociace jsou týden na jednom místě a může zde dojít k mnoha osobním setkáním a přenosu znalostí a zkušeností s použitím sítí 5G v praxi.“

[Tisková zpráva Deutsche Messe, 18. ledna 2023.]

(Foto: Deutsche Messe)

(Bk)

 

Volné vstupenky na Hannover Messe

Časopis Automa je partnerem letošního Hannover Messe a jeho čtenáři si mohou bezplatně stáhnout elektronickou vstupenku na tento průmyslový veletrh (17. až 21. 4. 2023). Na rozlehlém hannoverském výstavišti se již tradičně představí společnosti z oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky, softwaru a IT z celého světa. Ústředním tématem veletrhu je transformace průmyslu směrem k výrobě šetrné ke zdrojům, klimaticky neutrální a odolné. Vystavovatelé ukážou, jak může průmysl výrazně snížit emise CO2.

Podrobnosti o veletrhu Hannover Messe jsou na odkazu https://www.hannovermesse.de/en/.

Čtenáři časopisu Automa, kteří chtějí získat bezplatnou vstupenku, se musí nejprve zaregistrovat a poté si aktivují eTicket na tomto odkazu: https://www.hannovermesse.de/en/?open=ticketRegistration&code=yWKCa.

                                                                                                                          (ev)

 

 

Sítě 5G v Česku

Využití sítí 5G byl věnován prostor také v projektu Digital Factory na MSV 2022 v Brně. Zajímavou diskusi o využití sítí 5G v průmyslu, která se odehrávala na Digital Stage, čtenáři najdou na https://bit.ly/3CXNvym.

V časopise Automa vyšel rozhovor s Liborem Michalkem Kampusová síť 5G na VŠB-TU v Ostravě v čísle 8-9/2021: https://bit.ly/3lK6Bj7. Účastníci nehovořili jen o konkrétní ostravské kampusové síti, ale pan Michalek jako zkušený odborník mluvil také o tom, co jsou vlastně sítě 5G a proč je jejich použití v průmyslu tak výhodné. Protože asociace 3GPP standard 5G dále rozvíjí a doplňuje a objevují se nové možnosti, jak sítě 5G (skutečně) využít v průmyslové praxi, plánujeme s Liborem Michalkem další rozhovor věnovaný technickým novinkám i konkrétním projektům v praxi, na nichž se VŠB-TU v Ostravě podílela. Přineseme jej v některém z následujících čísel.

(Bk)

 

Obr. 1. Hannover Messe 2023 se uskuteční v termínu 17. až 21. dubna 2023

Obr. 2. Z veletrhu Hannover Messe 2022