Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Industrial Ethernet Conference 2007

Industrial Ethernet Conference 2007

Po dvou úspěšných předchozích ročnících 2005 a 2006 se v pořadí již třetí Industrial Ethernet Conference – Indetcon 2007 – uskuteční v Praze v úterý 15. května 2007. Místem jejího konání opět bude Kongresové centrum ČVUT v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice, nedaleko stanice metra Dejvická (mapa je na http://www.suz.cvut.cz). Konferenci pořádá kladenská společnost Colsys – Automatik, a. s., ve spolupráci s firmami Bosch Security Systems s. r. o. a ZAT, a. s., a časopisem Automa jako mediálním partnerem akce.

Konference Indetcon jsou určeny všem zájemcům o průmyslový Ethernet (Industrial Ethernet – IE) a zejména o jeho použití v průmyslové praxi. Jejich cílem je poskytovat zájemcům z průmyslu, kteří se ve své činnosti zabývají sběrem a přenosem technologických dat apod. prostřednictvím komunikačních systémů založených na Ethernetu, aktuální informace o současném stavu a předpokládaném dalším vývoji tohoto komunikačního média a umožnit jim výměnu zkušeností získaných s touto technikou v praxi.

Program konference Indetcon 2007, Praha, 15. května 2007

08:00–09:00
Registrace

09:00–09:15
Zahájení konference, anketa (Ing. J. Kasner, Colsys – Automatik, a. s., předseda organizačního výboru konference Indetcon 2007)

09:15–09:35
Nastavení koordinovaného času v kaskádovaných průmyslových sítích dle IEEE 1588 (Ing. P. Kolouch, Colsys – Automatik, a. s.)

09:35–09:55
Návrh kombinovaného systému CCTV (analog + IP), průmyslové sítě 1 Gb/s a ukládání dat CCTV v energetice (Ing. J. Kasner, Colsys – Automatik, a. s.)

09:55–10:15
Bosch Video Management System – správa a řízení systému IP CCTV (J. Čáka, Bosch Security Systems s. r. o.)

10:15–10:45
přestávka s občerstvením

10:45–11:00
Využití Ethernet Hirschmann na velkostroji k těžbě uhlí (K. Stočes, ZAT Příbram a. s.)

11:00–11:30
Chlazení a vytápění rozváděčů (Mgr. P. Jahoda, Schrack Brno)

11:30–11:45
Rockwell Automation Praha – novinky v automatizační technice (Ing. B. Vích, Rockwell Automation s. r. o.)

11:45–13:00
přestávka na oběd

13:00–14:00
Bezdrátové sítě pro sběr a zpracování dat (prof. Ing. F. Zezulka, Ing. O. Hynčica, ústav automatizace a měřicí techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně)

14:00–14:15
Telefonní ústředny Ascotel/Aastra 150/300 v průmyslových komunikačních sítích Ethernet (Ing. P. Kolouch), Telefon VoIP v průmyslové síti – Ascotel Office 70IP-b a provedení VoIP telefonu CA70IP se zvýšeným krytím (Ing. M. Beneš, Colsys – Automatik, a. s.)

14:15–14:30
Komunikace s procesními čidly – Emerson Praha (Ing. J. Martínek, Emerson Process Management s. r. o.)

14:30–14:45
Praktické zkušenosti s rozšiřováním, údržbou a obnovou průmyslové komunikační sítě horkovodu Pražské teplárenské, a. s., Mělník–Praha (RNDr. M. Mrkvička, Colsys – Automatik, a. s.)

14:45–15:00
rezerva

15:00–15:15
sběr anketních lístků, vylosování tří symbolických cen, závěr konference, pozvání na konferenci Indetcon 2008

15:15–16:00
diskusní raut

Přednáškový program konference Indetcon 2007 je rozdělen do tří bloků přednášek věnovaných především praktickým aspektům ethernetové komunikace v průmyslu. Mimo jiné bude pojednáno o aktuální problematice bezdrátových přenosů dat v průmyslu. Přednášet budou význační odborníci na danou problematiku z ČR. Předpokládaný časový rozvrh jednání konference je uveden na této stránce ve zvláštním rámečku.

Současně s přednáškovým programem se v rámci akce v přísálí uskuteční výstavka prostředků pro sítě průmyslového Ethernetu.

Pořadatelé srdečně zvou všechny, i potenciální zájemce o průmyslový Ethernet k návštěvě internetové stránky http://www.indetcon.cz, kde lze nalézt bližší údaje o minulých ročnících konference i aktuální informace o konferenci Indetcon 2007 včetně kontaktních údajů a přihlášky k účasti.

(ed)