Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Industrial Ethernet Conference 2006

číslo 5/2006

Industrial Ethernet Conference 2006

V pořadí již druhá Industrial Ethernet Conference – Indetcon 2006 se uskuteční v Praze 17. května 2006, a to s podtitulkem Bezpečnost a spolehlivost průmyslových sítí procesní automatizace. Místem jejího konání bude opět Kongresové centrum ČVUT v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice, nedaleko stanice metra Dejvická. Konferenci pořádá kladenská společnost Colsys – Automatik, a. s., ve spolupráci se sdružením Profibus CZ, firmami Schrack Energietechnik GmbH, Vegacom, a. s., ZAT, a. s., a časopisem Automa jako mediálním partnerem akce.

Konference Indetcon jsou určeny všem zájemcům o průmyslový Ethernet (Industrial Ethernet – IE) a zejména o jeho použití v průmyslové praxi. Jejich cílem je poskytovat zájemcům z oblasti průmyslu, jejichž práce se dotýká komunikačních systémů, aktuální informace o současném stavu a předpokládaném dalším vývoji tohoto komunikačního média a umožnit jim výměnu zkušeností získaných s touto technikou v praxi.

Konference Indetcon 2006 se vedle jiných aktuálních otázek ohledně průmyslového Ethernetu zaměří především na problematiku bezpečnosti informačních sítí a dat v průmyslu.

Program konference Indetcon 2006, Praha, 17. května 2006

09:00–09:15 Zahájení konference (Ing. Jiří Kasner, předseda organizačního výboru konference Indetcon 2006)

09:15–10:00 Současná situace ve standardizaci průmyslových sítí a očekávaný vývoj (prof. Ing. František Zezulka, CSc., ústav automatizace a měřicí techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně)

10:00–11:00 Safety Related Communication in Industrial Applications (prof. Dipl.-Ing. Reinhard Keller, Faculty of information technology, University of Applied Sciences, Esslingen, Germany; second chairman of the IAONA Executive Board)

11:00–11:30 přestávka

11:30–12:30 Spolehlivost komunikačních sítí v architektuře automatizace rozvoden založené na IEC 61850 (Dipl.-Ing. Thomas Schramm, Hirschmann Automation and Control GmbH, Competence center, manager consulting; IEEE member)

12:30–14:00 oběd

14:00–14:45 Ethernet a telematika (Ing. Tomáš Zelinka, CSc., katedra informatiky a telekomunikací, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze)

14:45–15:15 Studie 1: Průmyslová komunikace pro energetické zdroje (Karel Stočes, ZAT, a. s., Příbram, vedoucí inženýringu)

15:15–15:45 Studie 2: Průmyslová komunikační síť Wiener Linien (Gerhard Gruber, SG Connect Electronics, Vienna, Austria, CEO)

15:45–16:15 přestávka

16:15–16:45 Studie 3: Průmyslový komunikační systém Letiště Praha, s. p. (Ing. Petr Kolouch, Colsys – Automatik, a. s., Kladno, projektant a manažer podpory produktů)

16:45–17:00 diskuse ke studiím

17:00–17:45 blok aplikačních přednášek

17:45–18:00 ukončení oficiální části konference (Ing. Jiří Kasner)

18:00–19:00 diskusní raut

Přednáškový program konference je rozdělen do dvou tematických bloků, po řadě zaměřených na obecné otázky standardizace, spolehlivosti a bezpečnosti průmyslových komunikačních sítí, zejména průmyslového Ethernetu, a na zkušenosti z praxe. Přednášet budou význační odborníci na danou problematiku z ČR i ze zahraničí. Předpokládaný časový rozvrh jednání konference je uveden na této stránce ve zvláštním rámečku. Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina (překlad je zajištěn).

Současně s přednáškovým programem se v rámci akce v přísálí uskuteční výstavka prostředků pro sítě průmyslového Ethernetu.

Pořadatelé srdečně zvou všechny, i potenciální zájemce o průmyslový Ethernet k návštěvě internetové stránky http://www.indetcon.cz, kde lze nalézt aktuální informace o konferenci včetně kontaktních údajů a přihlášky k účasti.

(ed)