Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Indukční snímače s velkou spínací vzdáleností

číslo 2/2003

Indukční snímače s velkou spínací vzdáleností

Indukční snímače efectorm firmy ifm electronic jsou určeny k použití v extrémně nepříznivých podmínkách. Jejich podstatnými vlastnostmi jsou velká spínací vzdálenost, dlouhá životnost, mimořádná spolehlivost a rychlá montáž.

Index m v názvu efectorm znamená, že snímač se skládá z modulů – v tomto případě ze tří: senzoru, vyhodnocovací jednotky a výstupní jednotky (obr. 1).

Obr. 1.

Elektrické parametry vstupů a výstupů všech tří modulů jsou přesně definovány, takže moduly je možné stavebnicově skládat podle potřeby a tak vytvářet různé kombinace.

Při výrobě snímačů byly použity speciální těsnicí hmoty a kvalitní materiály, které zaručují velkou odolnost, požadovanou např. při obrábění kovů, při procesech čištění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu nebo u mobilních strojů.

Velké spínací vzdálenosti bylo dosaženo speciálním tvarem a magnetickými vlastnostmi feromagnetického jádra cívky rezonančního obvodu senzoru a optimální hodnotou činitele jakosti rezonančního obvodu Q (Q = wL/R).

Rychlou montáž a uvedení do provozu umožňuje optická nastavovací signalizace LED.

K prodloužení životnosti a ke zvýšení spolehlivosti přispívá použití zesíleného jednodílného pouzdra snímače se závitem umožňujícím utažení matic velkým krouticím momentem a konektory s pozlacenými kontakty odolné proti korozi. Zvýšená provozní spolehlivost je dána také tím, že senzory lze – díky velké spínací vzdálenosti – opatřit mechanickou ochranou. Například spínací vzdálenost standardního indukčního senzoru válcového provedení se závitem M12 je dva milimetry, avšak senzor efectorm stejného provedení má spínací vzdálenost 4 mm ve vazebním provedení a 7 mm v nevazebním provedení. Nastavení senzoru s pomocí optické signalizace umožňuje maximální bezpečné využití spínací vzdálenosti.

Spolehlivost snímačů zaručuje také průběžná kontrola kvality výroby a speciální testovací metody jednotlivých modulů. Pro prověření spolehlivosti byly tyto snímače v laboratořích ifm s úspěchem testovány po dobu 1 000 hodin v cyklech tak, že vždy po dobu dvou hodin byla teplota lineárně zvyšována z –20 na +80 °C (u senzorů pro potravinářský průmysl na +100 °C), pak byla jednu hodinu udržována konstantní a následující dvě hodiny lineárně klesala.

Zákazník si může zvolit třívodičové nebo funkčně bezpečné dvouvodičové zapojení. Rozhodne-li se pro dvouvodičové zapojení snímače, je zbytkový proud menší než 0,5 mA, což umožní jeho bezproblémové připojení k PLC.

Obr. 2.

Snímače pro obráběcí stroje

K vysoké odolnosti vůči olejům, chladicím kapalinám a mazacím prostředkům přispívá použití odolných materiálů, jako jsou např. Pocan (polybutylentereftalát – PBT) nebo keramika, chránící snímač především proti horkým kovovým třískám. Krytí snímačů je IP68.

Snímače používané v provozech s vysokotlakým čištěním čisticími prostředky o vysokých teplotách

Tyto snímače jsou v krytí IP68 nebo IP69, odolávají agresivním čisticím prostředkům a mají velkou odolnost vůči vibracím a rázům. Aktivní plochy senzorů jsou pokryty plastem polyetheretherketonem (PEEK). Snímače byly podrobeny zkouškám teplotními šoky ponořením do horké vody o teplotě 100 °C po dobu 60 min a náhlým zchlazením na 0 °C po dobu 10 min. Tyto cykly byly padesátkrát opakovány.

Snímače pro průmyslovou automatizaci

Snímače mají velkou spínací vzdálenost, jsou odolné vůči vibracím a rázům, umožňují opticky nastavovat spínací vzdálenost, jsou opatřeny konektory odolnými proti korozi a dvoudrátové senzory tohoto typu lze připojovat k PLC.

Snímače pro mobilní stroje

V poslední době byly na trh uvedeny snímače určené pro mobilní stroje, provedení M18 nebo M30, které jsou opatřeny certifikátem typu e1 od německého Spolkového úřadu pro motorová vozidla. Tyto senzory jsou mimořádně odolné vůči rázům a vibracím, spínací vzdálenost je až 22 mm, jejich krytí je IP69, rozsah teplot v pracovním prostředí je –40 až + 85 °C; odolnost vůči rušivým elektromagnetickým polím odpovídá normám pro motorová vozidla.

Pro všechny zmíněné snímače je k dispozici velké množství příslušenství, např. propojovací kabely, montážní přípravky a upevňovací spony, umožňující demontáž a montáž snímačů bez potřeby nového nastavení.

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět