Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Indukční snímač vodivosti se dvěma spínanými výstupy

číslo 3/2005

Indukční snímač vodivosti se dvěma spínanými výstupy

JUMO CTI-500 představuje novou generaci indukčních snímačů vodivosti. Jeho princip měření a integrované funkce otevírají nové možnosti, které u dosavadních indukčních systémů nebyly obvyklé.

U mnoha aplikací se doposud nabízela volba mezi cenově výhodným konduktometrickým nebo drahým indukčním měřením. Měřicí metoda založená na konduktometrickém principu vykazuje při nízkých hodnotách vodivosti a relativně čistých médiích vynikající výsledky. Jakmile však vodivost dosahuje řádu jednotek milisiemensů na centimetr, nastávají problémy se znečištěním a usazováním nečistot na měřicích plochách. Tyto usazeniny způsobují chyby v měření, jejichž důsledkem jsou neoptimální nebo nevyhovují řídicí či regulační akce, a ty potom mohou vést ke značným finančním ztrátám. Řešením je buď nákladná a intenzivní údržba, nebo použití zařízení využívajícího indukční měřicí metodu. Doposud však relativně vysoká cena těchto zařízení často byla nepřekonatelnou překážkou pro použití indukčního principu měření v ekonomicky citlivých aplikacích. A právě snímač JUMO CTI-500 splňuje tyto požadavky.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač vodivosti kapalin JUMO CTI-500

Různé varianty montáže do potrubí a do nádrží a rovněž tak měřicí rozsahy od 0 až 500 µS/cm do 0 až 2 000 mS/cm činí z tohoto přístroje univerzální snímač pro obecné použití ve vodním hospodářství i pro speciální aplikace, jako jsou např. kontrola vody ve splachovacích lázních, odsolovací nádrže, myčky lahví, zařízení pro čištění v provozu (CIP – Cleaning In Place) atd.

Přístroj se dodává s převodníkem integrovaným do hlavice snímače nebo v provedení s odděleným senzorem a převodníkem. K technologickému zařízení lze snímač připojit trubkovým připojením DN32 nebo DN40, mlékárenským připojením DN50 podle DIN 11851 nebo připojením Clamp 21/2". Na vyžádání je možné dodat i jiné varianty.

Pouzdro elektroniky z polypropylenu je odolné proti okolním vlivům a čisticím prostředkům. Údaje na podsvíceném LCD jsou dobře čitelné i při špatném osvětlení. Vícejazyčné menu usnadňuje obsluhu, takže návod je téměř zbytečný. Krytí IP66 a kabelové vývodky, popř. konektory M12, umožňují montáž téměř kdekoliv. Volitelné konektory M12 usnadňují výměnu.

Standardně jsou k dispozici dva výstupy aktuálních měřených hodnot: vodivosti a teploty. Druh signálu lze libovolně zvolit (proudový, nebo napěťový) a v rámci měřicího rozsahu volně nastavit. Výstupní signály jsou mezi sebou a oproti napájecímu napětí galvanicky odděleny.

Dále lze využít dva galvanicky oddělené polovodičové výstupy, které mohou bez problémů spínat stejnosměrné i střídavé zátěže s napětím 14 až 50 V a proudem maximálně 200 mA.

Jako příklad zvláštního použití těchto přístrojů lze uvést měření koncentrace hydroxidu sodného u myček lahví a zařízení sanitovatelných metodou CIP, např. v pivovarech a v potravinářském průmyslu. Měření koncentrace solí v roztoku se uplatní při odsolovaní vody, např. u chladicích věží.

Dodávaný nastavovací (setup) program umožňuje nastavit všechny parametry a funkce přístroje, tisknout jeho konfigurace a dokumentaci o měření. Dále lze pomocí tohoto programu zadat přístroji vlastní křivku závislosti koncentrace na vodivosti, díky čemuž je možné měřit koncentrace různých látek podle zadání zákazníka.

Ing. Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace, s. r. o.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz