Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Indukční snímač pro jemné dynamické sledování polohy a regulaci

Indukční snímač přiblížení Simatic PXI920 je určen k přesnému dynamickému analogovému měření vzdálenosti kovových objektů. Nový snímač má kompaktní pouzdro rozměru M12 a krytí IP67. Měří vzdálenost kovových objektů v rozsahu 0 až 3 mm při frekvenci vzorkování 250 Hz.
 
Na napěťovém výstupu ze snímače je pro další zpracování k dispozici signál 0 až 10 V přímo úměrný naměřené vzdálenosti objektu. Konstrukce snímače umožňuje zapuštěnou montáž. Přístroj je vhodný zejména pro jemné dynamické nastavování polohy a řízení podavačů. Jako příklad lze uvést řízení s použitím tzv. tanečníků, využívané při práci s produkty typu fólie, papír, plech či textil. Snímač Simatic PXI920 je široce použitelný při řešení mnoha různých úloh např. v balicích strojích a strojích na zpracování plastů a při výrobě a zpracování produktů s charakterem nekonečného pásu.
 
V automatizované strojní výrobě lze při přesném analogovém měření vzdálenosti zjistit míru opotřebení nástroje či vznik trhliny, snadno rozlišit nástroj od obrobku apod. Nový indukční snímač je vhodnější než běžné dvouhodnotové spínače přiblížení zejména při práci v nepříznivých provozních podmínkách. Umožňuje např. zjistit přítomnost kovových třísek nebo kousků strusky dříve, než nastane porucha stroje či zařízení.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com