Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Indukční průtokoměr PIT

Firma Heinrichs Messtechnik, člen KOBOLD Group, již více než 100 let vyrábí vysoce kvalitní přístroje pro měření průtoku, výšky hladiny a hustoty a má v průmyslu vynikající pověst. Do jejího hlavního výrobního programu spadají Coriolisovy, indukční, vírové, plováčkové a klapkové průtokoměry, kontinuální hustoměry a hladinoměry obtokové a vztlakové.

Indukční průtokoměr PIT (obr. 1) se používá k měření nebo sledování objemového průtoku kapalin. Měřené kapaliny mohou obsahovat pevné látky, mohou mít charakter kalů či past. Všechna měřená média ale musí být elektricky vodivá s vodivostí nejméně 20 μS/cm. S ohledem na svou konstrukci má průtokoměr PIT minimální tlakovou ztrátu. Tlak, teplota, hustota a viskozita nemají na měření vliv. Menší objem pevných částic a malých plynových bublin je brán jako součást objemového průtoku. Pro média tvořící mastné filmy nebo krusty jsou k dispozici speciální elektrody. 

Konstrukce a parametry

V roce 1832 navrhl Michael Faraday využití principu elektrodynamické indukce pro měření průtoku. Jeho experimenty v Temži, ačkoliv neúspěšné, jsou považovány za první magnetickoindukční měření průtoku (pozn. red.: více viz článek na str. 10).

Indukční průtokoměr PIT se skládá ze senzoru, který snímá indukovaný signál z protékajícího média, a z převodníku, který tento signál transformuje do výstupních signálů běžně používaných v průmyslové auto­matizaci (4 až 20 mA nebo pulzní výstup pro měření proteklého množství). Snímač se instaluje do potrubí, zatímco převodník lze buď připevnit přímo ke snímači nebo ho umístit odděleně např. v rozváděči, ve velínu nebo na jiném dobře přístupném místě. V tomto případě je mezi snímačem a převodníkem kabelové propojení.

Materiálové provedení senzoru dovoluje široké uplatnění. Standardně je sonda vyrobena z korozivzdorné oceli, která může být potažena PFA nebo PTFE. Materiál elektrod je volitelný: může to být Hastelloy, tantal, platina a na vyžádání i jiné materiály. Teplotní odolnost je závislá na materiálovém provedení a může se pohybovat v rozmezí od -40 do +150 °C. Nominální tlak je podle typu příruby PN 16 nebo PN 40 (1,6 MPa nebo 4 MPa).

Přístroj lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu. Má několik typů galvanicky oddělených výstupů: 0/4 až 20 mA, pulzní nebo binární. Na analogový výstup je možné namodulovat signál protokolu HART. Prove­dení průtokoměru PIT jej předurčuje do potrubí větších světlostí, a to od DN 150 do DN 2 000. Běžný měřicí rozsah je 1 až 10 m/s, na vyžádání 0,5 až 5 m/s.

Průtokoměr lze vybavit speciálním mechanismem pro montáž a demontáž do potrubí pod tlakem. Tak je možné značně snížit náklady související s odstávkou provozu při jeho instalaci nebo výměně.

 (KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Indukční průtokoměr PIT od společnosti Heinrichs Messtechnik