Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

In memoriam Karel Svoboda

Dne 21. října 2010 zemřel ve věku 83 let Ing. Karel Svoboda, CSc. Zasloužil se především o automatizaci československých strojírenských provozů, zejména v podnicích na výrobu obráběcích strojů. Významnou měrou přispěl k realizaci PVS (pružných výrobních systémů) a později IVÚ (integrovaných výrobních úseků). Byla to špičková automatizovaná pracoviště nejenom v tehdejším Československu, ale i ve světovém měřítku.
 
Karel Svoboda se narodil v roce 1927, vyučil se ve strojírnách firmy Baťa ve Zlíně a na strojní průmyslovce Baťovy školy práce složil maturitu (roku 1949). Ve studiu pokračoval na Fakultě strojní VUT v Brně (rok 1954). Nastoupil do podniku TOS Vrchlabí, kde se vyráběly soustruhy a příslušenství frézek. Po krátké době zde byl jmenován hlavním inženýrem. Značnou aktivitu věnoval rozvoji typizovaných hydraulických prvků a inicioval vznik výzkumného a vývojového pracoviště v oboru hydrauliky. Od roku 1959 pracoval na ministerstvu strojírenství v oboru obráběcích strojů, kde se věnoval zejména rozvoji číslicově řízených (NC) strojů. Od roku 1964 pracoval ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky (VÚSTE), kde působil 26 let jako vědecký pracovník. Byl hlavním řešitelem a koordinátorem státního úkolu Integrované výrobní úseky. Po úspěšném vyřešení vývoje následovala realizace pružných výrobních systémů se stroji NC v TOS Kuřim a ZPS Zlín (tehdy Gottwaldov) a v Kovosvitu Sezimovo Ústí, které úspěšně pracovaly v letech 1975 až 2000. Tímto krokem byl odstartován proces automatizace i v jiných strojírenských podnicích.
 
Titul CSc. obhájil Ing. Karel Svoboda na fakultě strojní v roce 1968. V letech 1993 až 1997 byl generálním sekretářem Svazu výrobců nářadí a měřidel v ČR. Aktivně spolupracoval snad se všemi strojními fakultami v České republice a na Slovensku, byl oponentem více než 100 disertačních prací, převážně z oboru pružné automatizace a technologie obrábění. Byl členem Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze. Do poslední chvíle byl aktivní ve výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci. Jeho životním krédem bylo: „být dobrým strojařem znamená mít svoji práci jako koníčka“ a baťovské heslo: „lidem myšlení, strojům dřinu“. Vzpomínejme na Karla Svobodu s láskou.
Ladislav Šmejkal
 
Obr. 1. Ing. Karel Svoboda, CSc. (foto z archivu Českomoravské společnosti pro automatizaci)