Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Impulsní dělič frekvence s nastavitelným dělicím poměrem

číslo 4/2003

Impulsní dělič frekvence s nastavitelným dělicím poměrem

Obr. 1.

Dělicím koeficientem impulsního děliče frekvence se zmenšují velké frekvence na menší vstupní frekvence, určené pro vyhodnocovací systémy a řídicí jednotky. V průmyslové automatizaci se často vyskytuje potřeba hlídat nebo vyhodnocovat rychlé sledy impulsů např. senzorů, které snímají zuby otáčejících se ozubených kol, nebo impulsy rotačních snímačů s velkým rozlišením a současně s velkými otáčkami. Frekvence takto vzniklých impulsů se může nacházet nad maximální vstupní frekvencí daného vyhodnocovacího systému, popř. řídicí jednotky, a proto nemůže být dále zpracována. Použití děliče frekvence představuje úsporu v tom, že není nutné použít rychlé vstupní karty, které by tento problém řešily. Kromě toho může být dělič frekvence využit jako měnič úrovní signálů z úrovní TTL na úrovně HTL, nezávisle na nastaveném dělicím poměru.

Vstupní frekvence děliče E 80102 je 100 kHz a odpovídá době půlperiody 0,005 ms. Vstupní signály HTL jsou 10 až 30 V DC; vstupní signály TTL 5 V DC, výstupní signál 24 V DC je tranzistorový pnp, odolný proti zkratu; proudové zatížení výstupu je 20 mA. Plastový kryt (rozměry: 71 × 98 × 59 mm) umožňuje montáž na lištu. Má sedm připojovacích svorek. Napájecí napětí je propojeno k vysílači signálu (např. rotačnímu snímači) a jeho stav je signalizován zelenou LED. Pracovní teplota je 0 až 50 °C.

Dělicí koeficient se nastavuje pomocí osminásobného přepínače DIP, který je umístěn přímo na přístroji a je dobře přístupný.

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět