Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

ifm electronic na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

ifm electronic na veletrhu Amper 2004

Návštěvníci 12. mezinárodního veletrhu Amper 2004 budou seznámeni s novým programem společnosti ifm electronic, který je nazván optoTimes. V jeho rámci jsou na trh uváděny moderní optoelektronické senzory, vyvinuté na základě nejnovějších poznatků v optice.

Obr. 1.

K těmto optickým, ale i k dalším senzorům bylo na trh dáno nově zkonstruované příslušenství, jež je určeno především pro rychlou montáž a nastavení senzorů do požadovaných poloh.

Zájemci budou na veletrhu informováni o nových indukčních senzorech s certifikací ATEX a s korekčním faktorem 1, o bezpečnostních senzorech a vyhodnocovacích jednotkách, o senzorech určených pro mobilní provoz, farmaceutický a potravinářský průmysl, dále o miniaturních magnetických spínačích pro hydraulické a pneumatické válce, o senzorech pro měření hladin, určených pro průmyslovou výrobu a zpracování plastů a pro strojírenství, o hladinoměrech pro prostředí s nebezpečím výbuchu s osvědčením ATEX, o spínaných zdrojích napájení, zdrojích napájení pro systémy AS-i, o přístrojích ke hlídání valivých ložisek, přístrojích k měření spotřeby vzduchu a o pneumatickém přístroji určeném k přesnému měření vzdáleností při ukládání obrobků.

Miniaturní světelné snímače OJ

Miniaturní reflexní světelné snímače s potlačením vlivu pozadí řady OJ nacházejí uplatnění nejen v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale rovněž ve strojích pro balení různých předmětů a na dopravníkových linkách. Zde zjišťují přítomnost, popř. pohyb předmětů. Vysoký stupeň krytí zaručuje těsnost i v takových aplikacích, kde je nutné zařízení čistit agresivními čisticími prostředky. Obr. 2. Použití speciálních materiálů v souladu s požadavky potravinářského průmyslu, jako jsou kryty z ABS a optické čočky ze skla, zaručují velkou stálost a odolnost proti působení ztížených provozních podmínek. Všechny senzory pracují s viditelným červeným světlem. To podstatně usnadňuje jejich nasměrování při uvádění do provozu. Elektronickým potlačením pozadí mohou být senzory nastaveny tak, že přesně a bezpečně identifikují objekty s různými povrchy.

Indukční senzory přiblížení IE

Indukční senzory přiblížení rozšířené řady IE jsou používány především ke zjišťování polohy v automatizační a manipulační technice. Zvětšená spínací vzdálenost a rozšířený rozsah pracovních teplot zabezpečují lepší ochranu před výpadky způsobenými mechanickým a tepelným poškozením. Nové senzory M8 mají spínací vzdálenost 3obvod) nebo 5nací vzdálenosti v porovnání s jinými senzory ifm electronic. Všechny senzory jsou opatřeny robustními propojovacími konektory M8 s vestavěnou dobře viditelnou čtyřbodovou LED, indikující spínací stavy. Válcový tvar má u senzorů s kabelem délku 35 mm a u senzorů s konektorem 40 mm; to usnadňuje montáž senzorů v místech s omezeným prostorem. Inovovaný koncový stupeň senzorů umožňuje dvouvodičové i třívodičové zapojení. Senzory mají tři varianty připojení: 2m PVC kabel, 30cm PVC kabel, oba s tlakově zalitou konektorovou vidlicí, nebo konektorovou vidlici, přičemž pouzdro senzoru a vidlice jsou tlakově odlity jako jeden kus. Tím vzniká kompaktní a robustní konektorové propojení.

Obr. 3.

Kapacitní snímač hladiny pro suché plastové granuláty

Kapacitní snímač hladiny v provedení M30 byl vyvinut speciálně pro výrobu a zpracování plastů. Senzor musí být schopen spolehlivě měřit hladinu širokého spektra plastových granulátů, lišících se druhem materiálu, zbytkovou vlhkostí, teplotou, velikostí zrn granulátů a strukturou jejich povrchu. Tento požadavek splnila mikroprocesorová technika. Snímač se pro daný granulát nastavuje pouhým stlačením tlačítka. Čelo senzoru je odolné proti teplotám do 110 °C a může být v přímém kontaktu se skleněnou průhledovou stěnou. Tím odpadá časově náročné nastavování senzoru při montáži. Zvláštní mechanické provedení chrání senzor před elektrostatickými výboji, vznikajícími při pohybu granulátů. Uživatel se může rozhodnout pro senzory s napájením stejnosměrným nebo střídavým proudem. Univerzální spínací výstup může být naprogramován jako rozpínací nebo spínací. Dvě LED s vysokou svítivostí signalizují úroveň plnění na velkou vzdálenost.

Čtecí přístroj maticového kódu

Přístroj efector dualis je používán ke čtení dvourozměrných maticových kódů Data Matrix ECC 200. Kód může být umístěn na štítku nalepeném na sledovaném předmětu či přímo natištěn na dokumentu nebo obalu inkoustovou a nebo laserovou tiskárnou, popř. jinými tiskařskými metodami. Uvedený čtecí přístroj je výhodně využíván při výrobě desek plošných spojů. Zde může být maticový kód přímo vyleptán na vhodném místě desky. Maticový kód se vyznačuje velkou hustotou informací. Tuto skutečnost dokazuje např. porovnání velikosti čárového kódu a maticového kódu při stejném obsahu dat a stejné velikosti struktury. Zabezpečení správného čtení maticového kódu je navíc umocněno výkonným softwarem. Obr. 4. Ten zaručuje, že informační obsah tohoto kódu bude správně přečten i tehdy, bude-li až 28 % kódovací plochy mechanicky poškozeno nebo znečištěno. Jednoduché nastavení parametrů pomocí menu umožňuje minimálním počtem pracovních kroků nastavit přístroj na požadovanou aplikaci.

Indukční senzory do prostředí s nebezpečím výbuchu

Indukční senzory do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou určeny pro použití v oblastech ohrožených explozí plynu, v zónách 2 podle kategorie 3. Při jejich vývoji byly vzaty v úvahu normy EN 50014 (český ekvivalent ČSN EN 50014 – Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky) a EN 50021 (český ekvivalent ČSN EN 50021 – Nevýbušná elektrická zařízení. Typ ochrany „n„). Velká spínací vzdálenost a rozsah pracovních teplot představují, stejně jako u senzorů IE, velkou provozní spolehlivost a odolnost proti výpadkům způsobeným mechanickým poškozením senzorů.

Senzory jsou modulární. Použity jsou kvalitní materiály, jako např. ušlechtilá ocel V4A (DIN 1.4571, resp. ČSN 17350) a materiál PEEK (polyetereterketon). Pozlacené kontakty zaručují velkou spolehlivost a dlouhou životnost senzorů i v nejnáročnějších aplikacích. Typový štítek vyrobený laserem zajišťuje snadnou identifikaci senzoru i po mnoha letech. Senzor se připojuje robustní konektorovou vidlicí, kterou je možné (na zvláštní objednávku) opatřit ochranným prvkem proti neúmyslnému rozpojení.

Obr. 5.

Elektronický snímač tlaku s analogovým vstupem

Na první pohled se zdá, že z titulku této kapitoly vypadlo písmenko ý: snímače tlaku mají běžně analogový výstup, ale proč vstup? Ovšem titulek je v pořádku, jde skutečně o přístroj, který měří tlak (tedy snímač), avšak současně plní i funkci spínače. A právě spínací bod je možné nastavovat analogovým vstupem. Podrobnější údaje o tomto zařízení najdou zájemci v minulém čísle časopisu Automa na str. 4, popř. ve stánku firmy ifm electronic na veletrhu Amper.

Hladinoměry řady LK pro strojírenství

Hladinoměry řady LK jsou určeny ke kontinuálnímu sledování úrovně hladiny kapalin v nádržích různých druhů, např. v nádobách pro chladicí kapaliny, v cisternách hydraulických olejů nebo v průmyslových pračkách. Senzory se přizpůsobují druhu měřené kapaliny pomocí obslužného menu; nastavení je rychlé a snadné. Univerzální montážní příslušenství umožňuje vestavět tyto senzory do různých typů nádob, přičemž hloubka ponoru senzorů může být nastavena libovolně.

Pracovním spínacím výstupem lze pohodlně řídit úrovně plnění v rozpětí nastavených mezí. Senzory řady LK mají volně programovatelný spínací a zpětný spínací bod s okénkovou funkcí. Pomocí LED, umístěné přímo na senzoru, je možné signalizovat aktuální stav hladiny. Navíc lze přímo, pomocí spínacího bodu „přeplnění“, hlídat kritické stavy procesu plnění, jako je např. přetečení kapalin z nádoby. Z bezpečnostních důvodů funguje tento výstup naprosto nezávisle na měření úrovně hladiny. Hladinoměr LK tedy v podstatě představuje přístroj se dvěma funkcemi: kontinuálním měřením úrovně hladiny a bezpečnostním rozpoznáním mezního stavu. Soustředění těchto dvou funkcí do jednoho senzoru znamená finanční úsporu i při montáži a údržbě.

Ing. Oldřich Klos, ifm electronic

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět